REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę dokumentacji dla obwodnicy Milicza

Wrocławski Oddział GDDKiA wybrał ofertę firmy IVIA jako najkorzystniejszą w przetargu na realizację STEŚ-R dla obwodnicy Milicza w ciągu DK15.

 
Firma zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 2 782 875,00 zł. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, to jeszcze w tym kwartale planowane jest podpisanie umowy.  

Wykonawca opracowując dokumentację STEŚ-R, przygotuje materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) niezbędny do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje obwodnicę w systemie „Projektuj i buduj”.  

Zakres inwestycji

Obwodnica Milicza, której realizację przewidziano na lata 2025-2029, powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 15 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 12 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę drogi krajowej wraz ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie i ochrony środowiska. Usunięte będą kolizje z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.  

Cel inwestycji 


Budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15 pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości z drogą ekspresową S11. Obwodnica Milicza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta i tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców.  

Tekst i grafika: GDDKiA O/Wrocław
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA