REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę drogi S1 Mysłowice – Bieruń

Katowicki Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Bieruń. Najkorzystniejsza ofertę złożyła spółka Budimex.

 
Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Budimex, która zaproponowała wykonanie inwestycji za kwotę 489 175 059 zł. Jednocześnie zadeklarowała przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące. Teraz GDDKiA przekaże dokumentację przetargową do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku kontroli Prezesa UZP, do podpisania umowy mogłoby dojść na przełomie maja i czerwca tego roku. Tym samym wszystkie cztery odcinki od Mysłowic do Bielska-Białej o długości ponad 40 km byłyby na etapie realizacji.

S1 Mysłowice – Bieruń


Inwestycja obejmuje budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bieruń wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. W przetargu na jego realizację wpłynęło dziesięć ofert.

S1 Bieruń – Oświęcim


30 listopada 2021 r. podpisano umowę na realizację drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Umowa dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Wartość umowy to ponad 212 mln zł. Trwa projektowanie inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to III kwartał 2022 r.

S1 Oświęcim – Dankowice


Umowę z wykonawcą na projekt i budowę tego odcinka podpisano 14 maja 2020 r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Kończy się obecnie etap projektowania trasy pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami o długości około 15,2 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w marcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 r.

S1 Dankowice – Bielsko-Biała 


Umowę z wykonawcą na projekt i budowę podpisano 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Kończy się etap projektowania odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok o długości prawie 12 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w czerwcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 r.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA