REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę drogi S10 Recz – Cybowo

Najkorzystniejszą ofertę na realizację odcinka drogi ekspresowej S10 Recz – Cybowo złożyło konsorcjum Kobylarnia i Mirbud. Kwota za zaprojektowanie i budowę drogi S10 o długości 15,2 km to 647 mln zł.

Grafika: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia/

Kryteria oceny ofert

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy dla odcinka S10 Recz – Cybowo, ogłoszono pod koniec września 2023 r., a oferty otwarto 21 grudnia 2023 r. Przy wyborze najkorzystniejszej była brana pod uwagę cena, a także trzy pozacenowe kryteria. 20 proc. stanowiło przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, kolejne 20 proc. można było zyskać za przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe, a 5 proc. za zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. Cena stanowiła 55 proc. Po wyborze najkorzystniejszej oferty pozostali uczestnicy przetargu mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Terminy realizacyjne

Inwestycja, zapisana w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, prowadzona będzie w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. GDDKiA zakłada, że jej procedowanie zajmie 7 miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Zgodnie z powyższymi terminami budowa w terenie powinna rozpocząć się w 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r.

Dwujezdniowa droga ekspresowa od Recza w kierunku Kalisza Pomorskiego

Trasa rozpocznie się za węzłem drogowym Recz, który powstanie na sąsiednim odcinku i przebiegać będzie na początku na północ od istniejącej DK10. Na wschód od Słutowa S10 pobiegnie przy istniejącej DK10. Na połączeniu z drogą powiatową w rejonie Żółwina zlokalizowany będzie węzeł drogowy. Trasa pobiegnie następnie na południe od linii kolejowej przechodząc na północną jej stronę w rejonie Prostyni. Odcinek realizacyjny zakończy się około kilometra za mostem na Drawie przed węzłem drogowym Cybowo.

W ramach inwestycji przewidziano budowę 14 obiektów mostowych – sześciu wiaduktów, mostu, trzech przejść dolnych dla dużych zwierząt i czterech przejść górnych dla dużych zwierząt. Powstanie również 47 przepustów dla płazów i małych zwierząt.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA