REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę drogi S17 Izbica – Zamość Sitaniec

Lubelski Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Izbica – Zamość Sitaniec. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: GAP Inşaat, Fabe Polska oraz SP Sine Midas Stroy. Wartość złożonej oferty to prawie 504 mln zł.

Zdjęcie: Łukasz Minkiewicz, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Przetarg

W przetargu wpłynęło 12 ofert o wartości od 503 961 270,18 zł do 800 928 658,57 zł. Budżet GDDKiA opiewał na 421 750 000 zł. Na wybór najkorzystniejszej z nich wpływ miały: cena (waga kryterium 60 proc.) oraz kryteria poza cenowe, czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany akustyczne (20 proc.).

W lutym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (wówczas wybrana została oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones). GDDKiA podjęłą jednak decyzję o unieważnieniu wyboru wykonawcy. Wpływ na to miały m.in. wyroki KIO, dotyczące prowadzonych równolegle postępowań na wyłonienie wykonawców drogi S17 na odcinkach Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica. Wówczas, po odwołaniach złożonych przez wykonawców biorących udział w tych przetargach, KIO nakazała GDDKiA m.in. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert oraz powtórzenie czynności ich badania i oceny, do czego się zastosowano.

Co dalej?

Pozostali oferenci, dokładnie tak jak po pierwszym wyborze, mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy GDDKiA będzie mogła podpisać kontrakt z wykonawcą.

S17 Izbica – Zamość Sitaniec

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa niespełna 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Przebiegać on będzie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach tego zadania powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec, planowanych jest 27 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Powstaną także drogi do obsługi ruchu lokalnego, system odwodnienia oraz system zarządzania ruchem, przebudowane zostaną drogi poprzeczne, krzyżujące się z planowaną drogą ekspresową.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA