REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę drogi S7 Miechów – Szczepanowice

10 grudnia krakowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę konsorcjum firm FABE POLSKA i „SP” SINE MIDAS STROY jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 Miechów – Szczepanowice.

 
Wartość oferty to 162 440 189,84 zł.

Wpłynęło dwanaście ofert, a komisja przetargowa sprawdziła złożone dokumenty i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cena – 60 proc., termin wykonania – 10 proc i okres gwarancji – 30 proc.), wskazała najkorzystniejszą. Konsorcjum FABE POLSKA i „SP” SINE MIDAS STROY spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Od wyboru najkorzystniejszej oferty pozostałym wykonawcom uczestniczącym w przetargu przysługuje 10 dni na składanie odwołań.

Zakres prac


Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Miechów – Szczepanowice będzie należało:
– zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
– uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
– wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Wybudowana zostanie droga ekspresowa, przebudowane istniejące drogi kolidujące z S7, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7. W ciągu drogi ekspresowej wzniesione będzie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt.

Termin realizacji


Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma powstać w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe będą wliczane.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA