Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę ekranów na obwodnicy Jarosławia

Rzeszowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki Euroformat Eu jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 94.

Obwodnica Jarosławia, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Obwodnica Jarosławia, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Wykonawca zadeklarował, że prace o wartości 789 322,48 zł zrealizuje w ciągu 4 miesięcy. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy.

Najkorzystniejsza oferta wybrana została na podstawie 3 kryteriów: ceny, okresu gwarancji oraz deklaracji przejęcia części ryzyka przedłużenia czasu na ukończenie tj. 14 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych.

Konieczność budowy ekranów akustycznych wynika z decyzji Starosty Jarosławskiego wydanej w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy porealizacyjnej, w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla wybudowanej obwodnicy m. Jarosław. Analiza porealizacyjna została opracowana przez firmę EKKOM Sp. z o.o. Wykazała ona przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wynikające z ruchu pojazdów na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 94.

Nowe ekrany akustyczne zostaną wybudowane zgodnie z lokalizacją i na parametrach zgodnych z Decyzją Starosty Jarosławskiego oraz analizą porealizacyjną. Ich łączna długość to ok. 225 mb.

Budowa ekranów akustycznych przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym hałasem pochodzącym z odcinka drogi krajowej nr 94 stanowiącym obwodnicę m. Jarosławia.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI