REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę ekspertyzy i programu naprawczego A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie

GDDKiA wybrała ofertę biura projektowego TRAKT z Katowic jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie ekspertyzy i programu naprawczego na A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
W przetargu wpłynęły dwie oferty. Firma Trakt z Katowic zaoferowała wykonie zamówienia za 9 959 310 zł, a Mosty Katowice za kwotę 9 676 410 zł. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 10,4 mln zł. Obydwie firmy zaoferowały również skrócenie o dwa miesiące wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Długość odcinka objętego opracowaniem to ponad 16 km autostrady oraz 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice. W przypadku realizacji całego zakresu zamówienia, zakończenie prac projektowych przewidujemy w I kwartale 2024 r. Umożliwi to ogłoszenie przetargu na wykonanie robót w 2024 r. z planowanym terminem rozpoczęcia realizacji robót naprawczych na początku 2025 roku.

Wykonawca musi uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne. Przygotuje również dokumentację przetargową oraz będzie brał udział w opracowaniu odpowiedzi na pytania zainteresowanych przeprowadzeniem prac naprawczych.

Z uwzględnieniem bogatej wiedzy akademickiej


Przed ogłoszeniem przetargu poproszono członków Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad o zapoznanie się z dotychczasowymi ustaleniami oraz przygotowanymi materiałami, dotyczącymi remontu śląskiego odcinka A1.

Opinie i przygotowane przez członków Rady zalecenia zostały uwzględnione w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. W skład Rady Naukowej, której celem jest wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wchodzą polscy eksperci z dziedziny infrastruktury i drogownictwa. 

Termin realizacji zamówienia


W 8 miesięcy od podpisania umowy powstanie ekspertyza techniczna infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz kompleksowego programu naprawczego dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie. W maksymalnie 12 miesięcy powstanie także dokumentacja projektowa dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Umowa przewiduje także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową (w 80 miesięcy od podpisania umowy).

A1 Piekary Śląskie – Pyrzowice


Budowa tego odcinka autostrady A1 rozpoczęła się w 2009 roku, a kierowcy z nowej trasy skorzystali w czerwcu 2012 roku. Jeszcze w okresie gwarancyjnym na nawierzchni drogi pojawiły się nierówności, które na bieżąco zgłaszano do usunięcia wykonawcy. Pomimo podjętych działań powstawały kolejne nierówności. Te największe były na bieżąco usuwane

Dobre rozpoznanie gwarancją skutecznego remontu


W ubiegłym roku podjęto działania rozpoznawcze, które miały pomóc w określeniu zakresu ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz opracowania programu naprawczego. Wykonano ponad pięćdziesiąt odwiertów do badań geologicznych. Sprawdzono również szczelność i stan techniczny kanalizacji deszczowej. Zrobione zostały wykopy odkrywkowe: pasa rozdziału, jezdni, podbudowy, warstwy mrozoochronnej oraz zasypek kanalizacji. Wykonano również pomiary ugięć sprężystych aparatem FWD. Analiza pobranych próbek i wyniki pozostałych badań geotechnicznych zostaną przekazane firmie wyłonionej w przetargu na wykonanie opracowania technicznego remontu nawierzchni.

Skutki deformacji dla kierowców


Poruszając się po nierównej nawierzchni autostrady, należy liczyć się z obniżonym komfortem podróży. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie dostosować prędkość do obowiązującego na autostradzie oznakowania. Na tym odcinku obowiązują lokalne ograniczenia prędkości od 80 km do 110 km/h.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA