REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę inwestycji w Sławkowie

Firma Drog-Bud z Lubojenki złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ulica Okradzionowską w Sławkowie. Wartość złożonej oferty to ponad 7,7 mln zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Jeśli nie wpłyną odwołania od rozstrzygnięcia, do podpisania umowy powinno dojść na początku maja. Przebudowa powinna zostać wykonana w 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

To kolejna inwestycja realizowana w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Dzięki niej zlikwidowany zostanie niebezpieczny punkt na mapie drogowej województwa śląskiego. Wcześniej na tym skrzyżowaniu dochodziło do licznych kolizji i wypadków – nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dzięki sterowaniu ruchem sygnalizacją świetlną ograniczy się ryzyko wystąpienia wypadków drogowych – w szczególności dla relacji poprzecznych. Realizacja infrastruktury dla pieszych i rowerzystów pozwoli na kompleksową i bezpieczną obsługę komunikacyjną wszystkich użytkowników tego układu drogowego.

Zakres prac

W ramach inwestycji zaprojektowano remont nawierzchni jezdni DK94 na długości około 700 m, przebudowę geometrii skrzyżowania m.in. za sprawą wydzielonych lewoskrętów, korektę geometrii wlotów bocznych, wykonanie sygnalizacji świetlnej oraz jej skoordynowanie z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Gwarków Sławkowskich i Wrocławską. Ponadto w rejonie skrzyżowania z ul. Okradzionowską powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, a w ciągu ul. Księża Droga istniejący chodnik zostanie przebudowany. Pracom drogowym towarzyszyć będą przebudowy zjazdów i poboczy oraz odwodnienia w postaci zabudowy wpustów ulicznych, a także rowów przydrożnych.

Program Inwestycji

Aneks do Programu Inwestycji został uzgodniony przez Ministra Infrastruktury 30 czerwca 2023 r. Zadanie będzie zrealizowane w systemie tradycyjnym („Buduj”), na podstawie wykonanej w ubiegłym roku dokumentacji projektowej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA