Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę, który przebuduje DK94 w Olkuszu

Krakowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę konsorcjum firm: NDI, NDI SOPOT, Masfalt i Drogomex jako najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. To drugie rozstrzygnięcie w tym postępowaniu. Pierwszy wybór GDDKiA musiała unieważnić po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Odrzucenie, unieważnienie i wybór

W przetargu wpłynęło osiem ofert. Najniższą cenę – 217,5 mln zł – zaoferowało konsorcjum firm z NDI na czele. Było to ponad 30 proc. mniej niż założony przez GDDKiA budżet (311,5 mln zł). W takiej sytuacji drogowcy musieli, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, poprosić wykonawcę o złożenie wyjaśnień, czy zaproponowana przez niego kwota nie jest rażąco niska.

Po otrzymaniu wyjaśnień GDDKiA uznałą je za niewystarczające i oferta konsorcjum nie została wzięta pod uwagę przy wyborze. Wybrano ofertę firmy Strabag. Odrzucony wykonawca skorzystał jednak z prawa do złożenia odwołania do KIO i wygrał. Zgodnie z wyrokiem powtórzono ocenę i wybór, wskazując ofertę konsorcjum NDI jako najkorzystniejszą. Pozostali wykonawcy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań.

Zadania wykonawcy

Najważniejsze zadanie, jakie GDDKiA stawia przed wykonawcą, to wzmocnienie nawierzchni drogi i podniesienie jej parametrów do nośności 11,5 tony na oś. Aby zapewnić większy komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogowcy chcą wybudować dwa przejścia podziemne dla pieszych, przebudować, a w razie konieczności dobudować nowe zatoki autobusowe, a także przebudować sześć skrzyżowań. GDDKiA planuje wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników i ekranów akustycznych, które w znacznym stopniu zredukują hałas. Wszystkie te działania będą miały na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości drogi krajowej.

Na przeprowadzenie prac wykonawca będzie miał 24 miesiące, nie licząc przerw zimowych trwających od połowy grudnia do połowy marca.

Przejazd przez Olkusz

Droga krajowa nr 94 biegnie równoleżnikowo przez całą Małopolskę, od granicy województwa śląskiego do granicy województwa podkarpackiego i stanowi alternatywę dla autostrady A4. Dla miasta Olkusz jest główną arterią komunikacyjną, którą przejeżdża średnio nawet ponad 30 tys. samochodów na dobę. Ze względu na miejski charakter tego odcinka konieczne jest przeprowadzenie takich prac, które usprawnią bezpieczne korzystanie z drogi wszystkim użytkownikom – kierowcom, pieszym i rowerzystom.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI