REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę obwodnicy Chełmca

Krakowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BANIMEX jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28. Wartość oferty to ponad 57,5 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Pozostali wykonawcy, którzy brali udział w przetargu, mają czas do 5 października br. na złożenie ewentualnych odwołań od decyzji komisji przetargowej. Jeżeli ich nie będzie i wybrana firma dostarczy niezbędne dokumenty, podpisana zostanie umowa. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy, z wyłączeniem okresu zimowego na realizację inwestycji.

Zakres budowy


Do wybudowania jest ok. 1,5 km jednojezdniowej, dwupasowej drogi klasy technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego) wraz z obiektami inżynierskimi (dwa mosty i dwa wiadukty), oraz przebudowa i rozbudowa dróg poprzecznych oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Konieczna jest też przebudowa wlotu ronda na połączeniu obwodnicy z istniejącym przebiegiem DK28 (ul. Limanowską) i drogi powiatowej nr 1583K oraz ronda na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K (ul. Marcinkowicka). W ramach inwestycji zaprojektowana została także: rozbudowa dróg gminnych (ul. Batalionów Chłopskich, Leśnej i Węgrzynek), budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).

Poprawi się bezpieczeństwo i przepustowość


Nowa obwodnica ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawić przepustowość drogi oraz uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane już odcinki Obwodnicy Północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza.

Obwodnica ominie centrum Chełmca i umożliwi połączenie dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych na terenie gminy Chełmiec oraz na dojeździe do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego, czyli Nowego Sącza. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

Od decyzji środowiskowej do realizacji


Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a 1 grudnia 2020 r. został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ta została wydana 28 lipca 2021 r. Pod koniec maja 2021 r. rozpoczęła się procedura przetargowa na budowę.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA