REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę obwodnicy Kołbieli

Warszawski Oddział GDDKiA wybrał ofertę PUT Intercor jako najkorzystniejszą w przetargu na realizację obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50. Wartość wybranej oferty to ok. 342 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Od 29 września pozostali oferenci mają 10 dni na składanie ewentualnych odwołań. Przy ich braku podpisanie umowy będzie możliwe po pozytywnym zakończeniu standardowej kontroli uprzedniej Prezesa UZP oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy.

Zakres prac

Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie drogi. 

Planowana obwodnica przebiegać będzie po północnej stronie miejscowości, przez tereny powiatu otwockiego (w gminie Kołbiel) oraz powiatu mińskiego (w gminie Mińsk Mazowiecki). 

Wyprowadzenie ruch tranzytowy z Kołbieli


Najistotniejszym efektem budowy obwodnicy będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 50, przez Kołbiel. Nowa droga o klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego) będzie posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu.  

Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA przypomina, że Kołbiel omijamy już po zachodniej stronie trasą S17, która została udostępniona do ruchu w wakacje 2020 r.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA