REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę Północnej Obwodnicy Krakowa

21 września ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta konsorcjum firm: Gulermak i Mosty Łódź.

Zgodnie z przepisami prawa, po dokonaniu wyboru oferty konsorcjum: Gulermak – Mosty Łódź jako najkorzystniejszej w ciągu 10 dni od 21 września 2018 r. mogą wpłynąć odwołania innych firm biorących udział w przetargu do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej). Wartość oferty zaproponowanej przez turecko-polskie konsorcjum to 1 427 968 500 zł.

5 lipca 2018 r. jako najlepszą komisja przetargowa wskazała ofertę złożoną na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa przez konsorcjum chińsko-polskie: STECOL CORPORATION z Chin oraz Polbud-Pomorze Sp. z o.o. Od tego wyboru skutecznie odwołały się firmy Budimex i STRABAG do KIO. Zgodnie z wyrokiem KIO Oddział GDDKiA w Krakowie powtórnie ocenił oferty i 21 września 2018 r. jako najkorzystniejszą wskazał ofertę konsorcjum Gulermak – Mosty Łódź.

Wykonawca ma przygotować projekt, wybudować drogę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w ciągu 47 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast przy projektowaniu okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane.

W ramach inwestycji do wykonania jest:
– Zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S52 długości ok. 12,5 km na odcinku: węzeł Modlnica (z rozbudową węzła) – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
– Uzyskanie wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych;
– Wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą;
– Opracowanie dokumentacji powykonawczej;
– Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej.

Długość dwujezdniowego odcinka od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice wynosi 12 km 327 m. Każda jezdnia będzie miała po 3 pasy ruchu.

Węzły – Modlnica – dobudowa 4 łącznic 


Zielonki –  węzeł zespolony, z dwoma rondami, na skrzyżowaniu POK S52 z ulicami: Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną Trasą Wolbromską (projekt ZDW) 

Węgrzce – w miejscu skrzyżowania z DK7 i Al. 29 – listopada

Batowice – w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową 1256 K 

3 tunele – pod rzeką Prądnik o długości 870 m, pod wzgórzem w Batowicach o długości 653 m, pod wzgórzem „Syberia” na terenie Krakowa o długości 98 m.

27 obiektów mostowych, 4 km murów oporowych, 20 km dróg zbiorczych dojazdowych.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. Północna Obwodnica Krakowa nie była przewidziana w sieci dróg krajowych. Nie była planowana taka droga krajowa. Dopiero zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, ciągu drogi ekspresowej S52. 26 sierpnia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie Program Inwestycyjny dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52.

Już 2 września 2016 r ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie „Koncepcji Programowej” dla tej drogi ekspresowej. Wykonawcą koncepcji została firmą Sweco. Umowa została podpisana 9 stycznia 2017 r., z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, a 21 grudnia 2017 r. minister podpisał program inwestycyjny realizacyjny i w ślad za tym Oddział GDDKiA w Krakowie wysłał ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt i realizację S52 Północnej Obwodnicy Krakowa do UE. Przetarg na projekt i budowę obwodnicy został ogłoszony 23.12.2017 r.

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK79, DK94, S7,) usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę.

Autor: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA