REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę przebudowy DK91 Nowa Wieś – Zawada

Katowicki Oddział GDDKiA wybrał ofertę konsorcjum firm: Bitum, Drog-Bud, OLS, HUCZ, P.U.H. Domax Arkadiusz Mika i P.H.U. Larix jako najkorzystniejszą w przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 91 na odc. Nowa Wieś – Zawada.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Wykonawca wycenił prace na kwotę 63 278 629,67 zł.

Cel


Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5-kilometrowym odcinku na DK91 (dawniej DK1) Nowa Wieś – Zawada oraz podniesienie jej nośności do 11,5 t/oś. Zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych wzdłuż i w poprzek drogi. Ponadto zmniejszone zostanie negatywne oddziaływanie ruchu na otoczenie poprzez zastosowanie cichych nawierzchni na jezdni drogi.

Lokalizacja


Odcinek ten zlokalizowany jest w granicach województwa śląskiego na terenie powiatu częstochowskiego, w gminach Poczesna oraz Kamienica Polska. Na terenie gminy Poczesna droga przebiega przez miejscowości Poczesna i Kolonia Poczesna, natomiast na terenie gminy Kamienica Polska przez miejscowości Wanaty oraz Zawada.

Zakres inwestycji


Zadanie obejmuje przebudowę: nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych, istniejących chodników i budowę ich nowych odcinków. Powstaną zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych. Przebudowane zostaną istniejące przepusty, system odwodnienia oraz wykonane zostaną nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto wybudowane zostaną kanały technologiczne w istniejącym pasie drogowym oraz oświetlenie drogi. Dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych wszystkie przejścia przez DK91 (pięć przejść dla pieszych) poza obrębem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zostaną dodatkowo wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą.

Czas i formuła realizacji oraz okres gwarancji


Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. GDDKiA planuje podpisać umowę na realizację inwestycji we wrześniu br. Inwestycja zostanie zrealizowana do 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. między 15 grudnia a 15 marca. Inwestycja zatem powinna zakończyć się w listopadzie 2022 r. Okres gwarancji jakości dla nawierzchni jezdni będzie wynosił 5 lat, a dla obiektów inżynierskich, oświetlenia i instalacji zasilających oraz konstrukcji wsporczych oświetlenia i BRD – 10 lat. Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA