REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę przebudowy DK94 Zederman – Jerzmanowice

Krakowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki Eurovia Polska jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
W przetargu wpłynęły dwie oferty. Pierwsza od konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras, druga od firmy Eurovia Polska. Korzystniejsza okazała się ta druga, która opiewa na kwotę 92,2 mln zł. Termin wykonania zadania został określony na 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Jeżeli nie wpłynie odwołanie od dokonanego wyboru, niedługo GDDKiA podpisze umowę.

Zadanie przyszłego wykonawcy


Do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozbudowa DK94 na odcinku 8 km.

W ramach inwestycji powstaną dodatkowe jezdnie i drogi dojazdowe. Zaplanowano przebudowę trzech skrzyżowań w ciągu DK94 w Gotkowicach, dwóch w Jerzmanowicach oraz budowę nowego skrzyżowania w Gotkowicach. Wszystkie, kolidujące z inwestycją urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej będą także przebudowane. Będą to m.in. urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Powstaną również nowe urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych


Z uwagi na fakt, że przylegający do drogi krajowej teren jest zurbanizowany na odcinku prawie 4 km po prawej stronie jezdni oraz 1,7 km po lewej stronie, zostaną wybudowane lub rozbudowane chodniki. Powstaną trzy nowe zatoki autobusowe i przejście podziemne. Przejścia dla pieszych będą oświetlone. Przebudowane i wybudowane zostaną 724 zjazdy.

Aktualnie ruch pieszych odbywa się głównie poboczem lub chodnikiem, zlokalizowanym po jednej stronie drogi krajowej nr 94, co stwarza duże zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu.

Uporządkowany zostanie spływ wód opadowych

Przebudowany zostanie m.in. system odwodnienia terenu, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające. Powstanie 11 zbiorników retencyjnych z systemem studni chłonnych. Obecnie zdarzają się przypadki zalewania posesji wodami opadowymi z istniejącej DK94 i terenów przyległych. To zmieni się po zrealizowaniu inwestycji.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA