REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wybrano wykonawcę remontu DK19 Domostawa – Zdziary

Rzeszowski Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na remont drogi krajowej nr 19 Domostawa – Zdziary. Wykonawcą remontu będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena i kryteria pozacenowe, w tym m.in. przedłużenie okresu gwarancji jakości na remont obiektu mostowego czy termin realizacji kontraktu, który wykonawca określił na 8 listopada 2019 r. Wartość kontraktu to ponad 7,3 mln zł.

Remont swym zakresem obejmie odcinek DK19 Domostawa – Zdziary o długości 5,765 km (od km 400+395 do km 406+160). Wyłoniony w przetargu Wykonawca zrealizuje roboty polegające m.in. na:
– odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych,
– robotach rozbiórkowych,
– robotach ziemnych (wykopy, nasypy),
– odwodnieniu korpusu drogowego,
– wykonaniu frezowania nawierzchni,
– wykonaniu podbudów,
– wykonaniu nawierzchni,
– pracach wykończeniowych,
– wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– wykonaniu elementów ulic,
– naprawach powierzchni przęseł,
– montaż urządzeń dylatacyjnych,
– odwodnieniu płyty pomostu,
– wykonaniu hydroizolacji,
– likwidacja rys i pęknięć podpór i przęsła,
– wykonaniu wyposażenia,
– montażu bariero-poręczy,
– robotach przyobiektowych.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA