Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę rozbudowy DK22 w okolicy Królewa Malborskiego

GDDKiA wybrała ofertę konsorcjum firm NDI i NDI Sopot jako najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę DK22 pomiędzy Królewem Malborskim a granicą woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskim.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Wartość złożonej oferty to 175 639 062,41 zł.

Roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 19  miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).

Zakres prac

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dostosowanie parametrów do wymaganej klasy technicznej – m.in. poprzez przystosowanie nawierzchni do obciążeń do 11,5 t/oś. Rozbudowa obejmie ok. 10,2 km drogi krajowej od granic administracyjnych Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim. Na trasie zostaną przebudowane skrzyżowania, skorygowane łuki poziome, spadki poprzeczne, przebudowany system odwodnienia i zbiorników retencyjnych. Ponadto zostaną przebudowane przepusty pod drogą krajową. Z zakresu prac wyłączono wcześniej przebudowane skrzyżowanie z drogą do lotniska w Królewie Malborskim.

Na całej długości odcinka zostanie zbudowana lub przebudowana ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscem postoju oraz kanał technologiczny. Prace budowlane przewidują również przebudowę kolidującej z inwestycją infrastrukturą techniczną.

Oczekiwane rezultaty


Inwestycja przyczyni się do zwiększenia przepustowości układu drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa (m.in. poprzez rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego).

Rozbudowa pozytywnie wpłynie również na jakość życia mieszkańców i środowisko naturalne, m.in. dzięki obniżeniu poziomu hałasu, drgań oraz redukcję ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

Źródło: tekst GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI