REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę rozbudowy DK94

Inwestycja obejmie przebudowę odcinka DK94 pomiędzy Pyskowicami a Zabrzem. Powstaną ciągi piesze i pieszo-rowerowe, urządzenia BRD, a konstrukcja drogi zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Spośród sześciu złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiła firma Strabag Infrastruktura Południe z Wrocławia. Zaoferowała wykonanie inwestycji za ponad 163 mln zł. Jednocześnie zadeklarowała przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 2 miesiące. Jeśli w ciągu najbliższych 10 dni nie wpłyną odwołania od wyboru oferty, GDDKiA będzie mogła podpisać umowę z wykonawcą.

Czas i zakres realizacji

Przebudowa istniejącej drogi pomiędzy Pyskowicami a granicą administracyjną Zabrza zakończy się w ciągu 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie będzie się wliczał okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Objęty przebudową odcinek DK94 ma długość 11,8 km. Z tego zakresu wyłączone zostały dwa odcinki o łącznej długości prawie 400 m. Były one zrealizowane wcześniej w ramach budowy autostrady A1. W Boniowicach istniejące skrzyżowanie DK94 z ul. Gliwicką (DP2902S) zmieni się w rondo. Przebudowane i wybudowane zostaną chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, parking przydrożny w Boniowicach oraz miejsce do ważenia pojazdów w Konarach. Wybudowane zostaną również dodatkowo dwa miejsca dla do kontroli pojazdów. W ramach zadania przebudowane zostaną również obiekty inżynierskie, zjazdy publiczne i indywidualne, odwodnienie i oświetlenie.

Cel

Przebudowa DK94 ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych oraz poprawę parametrów technicznych drogi. Poprawa klimatu akustycznego zostanie osiągnięta dzięki zastosowaniu cichej nawierzchni. Wykonanie odpowiedniego odwodnienia oraz urządzenia ochrony środowiska ograniczą wpływ drogi na środowisko.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA