REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę rozbudowy DK92 w mieście Trzciel

GDDKiA wybrała wykonawcę, który rozbuduję drogę krajową nr 92 w mieście Trzciel. Przetarg wygrała spółka Strabag Infrastruktura Południe, która wyceniła prace na 11,048 mln zł.

 

Grafika: GDDKiA O/Zielona Góra
Grafika: GDDKiA O/Zielona Góra

Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru, to umowa zostanie podpisana w II kwartale 2021 r.

W ramach przedsięwzięcia wykonawca przebuduje skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1358F oraz nowo projektowaną obwodnicą miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F, na skrzyżowanie typu rondo. Nowe rondo połączy DK92 relacji Świecko – Poznań, poprzez planowaną obwodnicę, z autostradą A2 na węźle „Trzciel” oraz z drogą powiatową do miasta Trzciel.

Wykonane zostaną wyspy na wlotach do ronda, odwodnienie drogi, oświetlenie skrzyżowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Mając na względzie bezpieczeństwo ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta Trzciel dla realizacji tego zadania, podpisane zostało czterostronne porozumienie pomiędzy Województwem Lubuskim, Powiatem Międzyrzeckim, Gminą Trzciel a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Porozumienie dotyczy projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy, budowy obwodnicy miasta Trzciel, budowy skrzyżowania obwodnicy z drogą krajowa nr 92”. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze jest inwestorem w zakresie budowy skrzyżowania obwodnicy z drogą krajowa nr 92 w Trzcielu.

Tekst: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA