Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia

PERN wyłonił wykonawcę realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym – budowę rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 
Projekt jest jednym z kluczowych elementów programu Megainwestycje PERN – przedłuży o ok. 97 km istniejącą magistralę rurociągową Płock – Koluszki – Boronów aż do Terminala Paliw w Trzebini i poprawi dostępność paliw dla Aglomeracji Śląskiej.

Umowa na wykonywanie budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia została zawarta 26 stycznia br. z konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo AGAT S.A., z siedzibą w Koluszkach (lider), ZRUG Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (partner). Wejdzie w życie po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych.

– Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia to inwestycja strategiczna nie tylko ze względu na poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa, ale również oznacza ograniczenie liczby cystern kolejowych, a także autocystern na lokalnych drogach, a to z kolei mniej uciążliwych spalin i hałasu dla mieszańców tego regionu –
powiedział Rafał Miland, wiceprezes PERN.

 Zadaniem wykonawcy będzie:
1. budowa części liniowej – rurociągu przesyłowego paliw relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury obiektowej na istniejącym rurociągu Płock – Boronów.
3. budowa nowej infrastruktury obiektowej na istniejącym rurociągu w miejscowościach Jeżów, Grabowa i w Terminalu Paliw w Trzebini.

Inwestycja stanowi przedłużenie o ok. 97 km istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw PKN ORLEN S.A. w Trzebini. Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN Orlen SA. Rurociąg Boronów – Trzebinia, przebiegający przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego (w sumie jedenaście miast i gmin), oznacza również ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami. Projekt powstaje w oparciu o ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Strategiczna inwestycja

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia to jeden z elementów programu Megainwestycje PERN, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Megainwestycje to także budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego oraz kolejnych zbiorników magazynowych w bazach paliw (I etap 128 tys. m³, II etap, obecnie realizowany – 222 tys. m³, III etap – w przygotowaniu), a także zrealizowana rozbudowa Bazy Gdańsk i Terminala Naftowego (w budowie ostatni zbiornik o pojemności 45 tys. m³).

Tekst i zdjęcie: PERN S.A.
 
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI