REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę węzła na DK7 w Gaju

Krakowski Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę węzła drogowe na DK7 w Gaju. Wykonawcą będzie konsorcjum spółek: Eurovia Polska i Nowak-Mosty.

DK7 w Gaju, fot. GDDKiA O/Kraków
DK7 w Gaju, fot. GDDKiA O/Kraków
Do przetargu zgłosiło się pięciu wykonawców. Przy punktacji ofert brano pod uwagę cenę, okres gwarancji jakości oraz możliwość skrócenia czasu na zrealizowanie wszystkich wymagań i oddania do ruchu nowego węzła. Największą ilość punktów uzyskało konsorcjum Eurovia Polska S.A. i Nowak-Mosty Sp. z o.o. Wartość umowy to ponad 31,8 mln zł brutto.

Nowy węzeł drogowy ma zastąpić istniejące skrzyżowanie z drogami powiatowymi, ulicami Widokową i Zadziele. Na etap projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD (zgody na realizację inwestycji drogowej) ustalono 16 miesięcy od podpisania umowy. Na etap realizacji natomiast 15 miesięcy od uzyskania decyzji ZRiD, z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Konsorcjum zaproponowało skrócenie czasu trwania prac projektowych i budowy węzła o 4 miesiące.

Oprócz zaprojektowania i wykonania węzła drogowego w Gaju, na Zakopiance, konieczna jest:
– przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowanym węzłem,
– budowa innych dróg, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji,
– budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, obiektów inżynierskich jak mury oporowe i palisady, kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych) oraz systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, sieć teletechniczną i oświetlenie drogowe.

W ramach inwestycji przewidziana jest także wymiana warstwy ścieralnej prawej i lewej jezdni DK7, oznakowanie węzła, bariery ochronne oraz wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia węzła do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z nowych rozwiązań.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA