REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę węzła Niepołomice na A4

Wczoraj wybrano ofertę polsko-litewskiego konsorcjum firm: Trakcja PRKiA oraz AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI” jako najkorzystniejszą na budowę węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4.

Zaoferowana cena brutto za budowę węzła wynosi 41 840 002,93 zł. W przetargu oprócz ceny punktowane były właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy, termin realizacji i harmonogram.

W ramach inwestycji: „Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów, od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka” należy wykonać infrastrukturę drogową, w tym: budowę węzła częściowo bezkolizyjnego w ciągu autostrady A4 dla obsługi wszystkich relacji z A4. Na drodze wojewódzkiej nr 964 zbudowane będą dwa zespolone ronda jednopasowe.


Przebudowane zostaną cieki wodne z uwagi na zabezpieczenie nasypów drogowych zjazdu z autostrady A4. Polega ona na przełożeniu koryta rzeki Podłężanki i regulacji koryta potoku Zakrzowianka.

Przebudowa i budowa obejmie także infrastrukturę i uzbrojenie kolidujące z inwestycją, w tym:
– przebudowę sieci wodociągowej,
– przebudowę kanalizacji sanitarnej,
– przebudowę sieci gazowej,
– przebudowa sieci teletechnicznej,
– przebudowę sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
– przebudowę odwodnienia,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę sieci oświetlenia projektowanego węzła drogowego i drogi wojewódzkiej,
– budowę nowego oświetlenia istniejącej autostrady w celu połączenia istniejącego oświetlenia pasów włączenia i wyłączenia z MOP-ów z projektowanym oświetleniem węzła drogowego,
– wymianę opraw oświetleniowych zabudowanych na istniejących słupach oświetleniowych oświetlających pasy włączenia i wyłączenia z MOP-ów, oraz wygrodzenia, barier i ekranów akustycznych, wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego i nowego oświetlenia istniejącej autostrady.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Inwestorem jest GDDKiA.

Codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która obecnie zajmuje ok. 500 ha gruntów i pracuje w niej ok. 4500 osób powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów. Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką (Obszar Natura 2000) i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

Autor: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA