REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawców drogi S3 Świnoujście – Troszyn

26 czerwca 2020 r. szczeciński Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S3 Świnoujście – Troszyn.

 
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
Zgodnie z procedurą kolejnym etapem jest kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zmiana PBDK


Dla odcinka Świnoujście – Dargobądz o długości 17 km została wybrana oferta spółki POLAQUA o wartości 688,8 mln złotych, natomiast dla odcinka Dargobądz – Troszyn o długości 16 km oferta konsorcjum Polbud Pomorze, Intop i PRD Nowogard o wartości 679,3 mln złotych. Wybór ofert był możliwy dzięki zwiększeniu finansowania na realizację tego odcinka S3 o 300 mln złotych w przyjętej w ubiegłym tygodniu nowelizacji Programu Budowy Dróg Krajowych oraz idącej za tym decyzji Ministra Infrastruktury o zatwierdzeniu aneksu do Programu Inwestycji.

Ostatnia prosta przed podpisaniem umowy


Z dniem wyboru ofert zaczyna biec termin 10 dni na ewentualne odwołania dla pozostałych oferentów w przetargu. Jednocześnie dokumentacja przetargów trafi do Urzędu Zamówień Publicznych w celu dokonania kontroli uprzedniej postępowań – obowiązkowej czynności dla projektów o dużej wartości. Podpisanie umów planowane jest w III kwartale tego roku.

Zaprojektowanie i budowa


W ramach inwestycji wykonawcy opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie zrealizują roboty budowlane. Na etap projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane potrwają 19 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Ostatni odcinek S3, który pozostał do realizacji


Odcinek S3 Świnoujście – Troszyn jest niezbędny do ukończenia całej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu morskiego i gazoportu w Świnoujściu z autostradami A2 i A4 oraz południową granicą kraju.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA