Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawców dwóch odcinków S17

Lubelski Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik (PUT Intercor) oraz Krasnystaw – Izbica (Mostostal Warszawa), o łącznej długości 35 km.

Zdjęcie: Łukasz Minkiewicz, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Duże zainteresowanie wykonawców

W obu przetargach wpłynęły w sumie 23 oferty. W trakcie postępowań GDDKiA otrzymała prawie 2,5 tys. pytań od wykonawców, na które udzieliła odpowiedzi, aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy skalkulować koszty. Drogowcy zorganizowali także spotkanie dla wykonawców, by przybliżyć przedmiot zamówienia w nowych uwarunkowaniach technicznych wynikających z wydanego 22 czerwca 2022 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych.

W przetargu na realizację odcinka Piaski – Łopiennik wybrano ofertę firmy Intercor, opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. W przypadku odcinka Krasnystaw – Izbica, za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy Mostostal Warszawa, o wartości 936,6 mln zł.

Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcami, co planowane jest w II kwartale 2024 r.

Co zostanie zbudowane

W ramach tych zadań powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi w obrębie węzłów. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, a także zostaną zbudowane przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie też system zarządzania ruchem.

Odcinek Piaski – Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski – Dorohusk). Inwestycja m.in. obejmuje budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Odcinek Krasnystaw – Izbica, o długości 18,8 km, zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Przekroczy linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec – Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. Powstaną trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planowana jest też budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI