REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawców wstępnej dokumentacji dla obwodnic Wielunia i Łowicza

Na początku listopada br. poznaliśmy oferty złożone w przetargach na opracowanie Studium korytarzowego i STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania DŚU dla obwodnic – Wielunia i Łowicza.

 
Grafika: GDDKiA O/Łódź
Grafika: GDDKiA O/Łódź
Najkorzystniejsze oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Wielunia oraz Łowicza, złożyła firma IVIA z Katowic. W przypadku obwodnicy Wielunia cena oferty wyniosła blisko 3,9 mln złotych, w przypadku obwodnicy Łowicza było to nieco ponad 3,9 miliona złotych. Zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej obwodnicy pozostali oferenci mają 10 dni na odwołanie się od wyboru.

Obwodnica Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45


Podstawowym celem budowy obwodnicy Wielunia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w ścisłym centrum miasta, w ciągu drogi krajowej nr 45. W ostatnich latach oddano do ruchu obejście Wielunia w osi wschód-zachód, w ciągu drogi krajowej nr 74. Budowa drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łodzią a Wrocławiem spowodowała jednak znaczny wzrost ruchu w osi północ-południe. Planowana inwestycja ma za zadanie zaradzić obecnej sytuacji i rosnącym potokom ruchu kierującym się z i do drogi ekspresowej S8. Na południe od Wielunia ruch rozdziela się na drogi krajowe nr 43 i 45 prowadzące do Częstochowy i autostrady A1 oraz Kluczborka i korytarza drogi krajowej nr 11, planowanej do rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej S11.

Obwodnica Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92


Łowicz to szczególne miejsce na mapie komunikacyjnej województwa łódzkiego. Położony jest w obrębie trzech dróg krajowych o numerach: 14, 70 i 92. Ruch z tych tras koncentruje się w centrum miasta. Budowa obwodnicy przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a także odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość ulic miejskich w blisko 30-tysięcznym Łowiczu. Inwestycja bezwzględnie poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinkach ww. dróg krajowych prowadzących z jednej strony do Warszawy, z drugiej strony włączających się do autostrad A2 i A1. Poprawimy bezpieczeństwo i komfort podróżowania Dzięki realizacji obu inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, polepszenie warunków bytowania, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości ruchu w obu miastach. Zakładamy, że obwodnice Wielunia oraz Łowicza zostaną wybudowane w latach 2027-2029.

Źródło: GDDKiA O/Łódź
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA