Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybudowano ekrany akustyczne wzdłuż DK45 w Raciborzu

Katowicki Oddział GDDKiA informuje o zakończeniu budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK45 w ciągu ul. Starowiejskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego w Raciborzu.

Realizacja wymagała w pierwszej kolejności przygotowania terenu poprzez przebudowę napowietrznej sieci energetycznej, zabezpieczenie sieci technicznych podziemnych, wycinkę kolidujących drzew i krzewów. Następnie przystąpiono do wykonania głównego zakresu robót: począwszy od robót ziemnych poprzez budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych, dostosowanie elementów stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w końcu prace wykończeniowe jak humusowanie i obsadzenie zabezpieczeń roślinnością pnącą.

Wartość inwestycji prawie 1,9 mln zł.

Podstawowe dane dotyczące zabezpieczeń przeciwhałasowych:
– łączna długość wykonanych zabezpieczeń: 336,80 m;
– wysokość: 2,50 m – 7,00 m;
– rodzaj ekranów: pochłaniające i przeźroczyste;
– łączna powierzchnia paneli pochłaniających: 565,10 m2;
– łączna powierzchnia paneli odbijających: 408,10 m2;
– łączna długość elementów krawędziowych oktagonalnych: 61,0 m;
– obsadzenia ekranów roślinnością pnącą: 336,80 m;
– łączna długość pali fundamentowych: 353,20 m;
– łączna ilość konstrukcji stalowej wsporczej: 19.628,34 kg;
– łączna ilość podwalin żelbetowych: 24,959 m3.
Wybudowanie ekranów akustycznych przy DK45 w Raciborzu umożliwiło wywiązanie się z decyzji Starosty Raciborskiego nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania hałasu na tym odcinku drogi oraz obowiązków zarządcy drogi w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Skutkować będzie zmniejszeniem uciążliwości oddziaływania hałasu od ruchu samochodowego z drogi krajowej nr 45 dla mieszkańców Raciborza, a tym samym poprawę ich komfortu życia.

Autor: GDDKiA O/Katowice

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI