REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybudowano kanalizację sanitarną w Szymbarku

Dzięki pożyczce z WFOŚiGW w Gdańsku Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Stężycy zrealizowało projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku” o wartości 1,7 mln zł. Pożyczka wyniosła 1,1 mln zł.

Gmina Stężyca leży w powiecie kartuskim, w centralnej części województwa pomorskiego, na terenie Pojezierza Kaszubskiego. Prawie połowę obszaru gminy zajmuje Kaszubski Park Krajobrazowy. Znajdują się tu strefy źródliskowe Raduni oraz liczne jeziora. To region atrakcyjny turystycznie, przyciągający zwiedzających. Osiedla się tu również wielu nowych mieszkańców, liczba ludności na terenie gminy systematycznie wzrasta. Powstają zakłady usługowe i przemysłowe. Te zmiany pociągają za sobą konieczność budowy niezbędnej infrastruktury komunalnej.

W gminie Stężyca występowała znaczna dysproporcja w dostępie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Do sieci wodociągowej podłączonych było ponad 90% gospodarstw domowych, natomiast do kanalizacyjnej – zaledwie 30% budynków. Sieć kanalizacyjną posiadały domy i obiekty zlokalizowane tylko na terenie 4 miejscowości: Stężycy, Żuromina, Kulkowej Huty i Gołubia. Mieszkańcy pozostałych miejscowości nie mieli dostępu do kanalizacji. Na terenie gminy słabo rozwijał się też system przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowa systemu kanalizacyjnego była zatem koniecznością.

Rozpoczęła się realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku”. W miejscowości tej wybudowane zostały 3 km kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków. Z eksploatacji wyłączonych zostało 11 zbiorników bezodpływowych. – Projekt pozwolił na podłączenie do sieci zarówno budynków należących do odbiorców indywidualnych, jak i siedziby Centrum Edukacji i Promocji Regionu – jednej z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych regionu – wyjaśnia Marcin Wysocki, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Stężycy. – Dzięki tym działaniom lepiej chronione są wody powierzchniowe i podziemne, które w szczególny sposób są wrażliwe na nieuporządkowaną gospodarkę ściekową. W sąsiedztwie lokalizacji projektu znajdują się liczne jeziora, w tym te należące do Kółka Raduńskiego. Przedsięwzięcie wpłynęło też na poprawę jakości życia lokalnej społeczności, również przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu – dodaje Marcin Wysocki. Dzięki realizacji projektu, możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej zyskały budynki w kolejnej miejscowości należącej do gminy Stężyca – Szymbarku. Tym samym poziom skanalizowania gminy wzrósł do 32%.

Koszt realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku” wyniósł 1,7 mln zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 1,1 mln zł.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Stężycy prowadzi kolejne inwestycje, których celem jest kompleksowe skanalizowanie całej gminy. Poza projektem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku”, realizowane jest obecnie zadanie współfinansowane ze środków europejskich, którego celem jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W Stężycy, Szymbarku, Potułach, Kamienicy Szlacheckiej i Borucinie wybudowane zostaną 44 km sieci kanalizacyjnej oraz 1,1 km wodociągowej. W wyniku tych działań, wszystkie większe miejscowości gminy Stężyca będą posiadały system kanalizacyjny, a docelowo gmina skanalizowana będzie na poziomie 96%.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA