REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości

Wybudowano most w Jasienicy Rosielnej

Rzeszowski Oddział GDDKiA poinformował, że zakończyła się budowa mostu przez potok Rosielna w miejscowości Jasienica Rosielna. Obiekt powstał w ciągu drogi krajowej nr 19. Wartość prac to ponad 16 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Inwestycja swoim zakresem obejmowała  budowę mostu przez potok Rosielna w m. Jasienica Rosielna wraz z rozbudową DK19 (dojazdy) na długości 0,6 km, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, a także rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna i nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne oraz zabezpieczeniem i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej.

W 2020 roku wykonano objazd tymczasowy, rozebrano istniejący most i realizowano budowę nowego obiektu w zakresie wykonania fundamentów i podpór oraz budowę drogi stanowiącej dojazdy do mostu. W roku 2021  kontynuowano roboty budowlane przy moście stałym i dojazdach. Po wykonaniu nowego mostu rozebrano most  tymczasowy.  Wykonano także m.in. roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu oraz rozbudową  skrzyżowania.

Wykonawcą prac było konsorcjum: Wolmost Sp. z o.o. i Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Wartość umowy to  16  449  197,13 zł.

Źródło: tekst GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA