REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wydano DŚU dla budowy obwodnicy Brzegu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na realizację obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 o długości 8,7 km. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Wizualizacja: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Środowiskowy wybór wariantu

Decyzja środowiskowa zatwierdziła wybór wariantu przebiegu drogi. Na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego biuro projektowe przeanalizowało pięć wariantów. Ostatecznie we wniosku o wydanie DŚU zarekomendowany został wariant W1d.

Wydanie DŚU pozwala na kontynuację prac projektowych, tj. sfinalizowanie etapu Koncepcji programowej oraz uwzględnienie jej postanowień w przygotowywanych dokumentach do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację tej inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych GDDKiA planuje w 2027 r., po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Odcinek nowej trasy

Obwodnica będzie zlokalizowana w gminach Skarbimierz, Brzeg i Lubsza, a dzięki nowej przeprawie przez Odrę połączy odcinki istniejącej DK39 po północnej i południowej stronie Brzegu. Trasa obwodnicy (droga klasy GP) będzie przebiegać po zachodniej stronie miasta Brzeg i rozpocznie się w miejscu istniejącego skrzyżowania dróg krajowych nr 94 i 39.

Na końcowym odcinku trasa włączy się do istniejącego przebiegu DK39 poprzez skrzyżowanie typu rondo.

Zakres prac

W ramach zadania zaplanowano budowę skrzyżowań typu rondo oraz obiektów inżynierskich, w tym przeprawy przez Odrę o długości ok. 700 m.

Dla wariantu W1d planowana jest budowa Obwodu Utrzymania Drogi w obrębie planowanego ronda na skrzyżowaniu DK94 i DK39 oraz parkingów dla obu kierunków.

Komfort i bezpieczeństwo podróży

Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzegu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 39. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja pozwoli na skomunikowanie północnej części województwa opolskiego z autostradą A4 i będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 94.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA