REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wydano ZRID dla budowy A2 Groszki – Gręzów

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID na ok. 13 km odcinek A2 pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Decyzja umożliwia uruchomienie procedur odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi, a także rozpoczęcie robót w terenie.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
GDDKiA niezwłocznie przekaże wykonawcy plac budowy. Na dwóch sąsiednich odcinkach prace są już realizowane.

Co jest do wykonania


Etap projektowania zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. Wybudowane zostanie ok. 13 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest firma STECOL Corporation, a wartość kontraktu to ok. 530 mln zł. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest latem 2024 r. Wykonawca złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Procedura odszkodowawcza


Wydanie decyzji ZRID umożliwia wykonawcy rozpoczęcie prac (po przekazaniu placu budowy). Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Mazowiecki.

A2 na wschód od Warszawy

Mińsk Mazowiecki – Siedlce (ok. 37,5 km)


Budowę tego fragmentu A2 podzielono na trzy odcinki realizacyjne. Na dwóch z nich, Kałuszyn – Groszki i Gręzów – Siedlce, od grudnia 2021 r. trwają już roboty. Obecnie wykonawcy prowadzą prace przy trasie głównej oraz obiektach mostowych.

Siedlce – Biała Podlaska (ok. 63,5 km)


W kwietniu 2021 r. podpisano umowy na cztery odcinki A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla trzech z nich, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. GDDKiA szacuje, że na początku 2023 r. otrzyma decyzje ZRID, co umożliwi wykonawcom rozpoczęcie robót w terenie. Dla czwartego odcinka, Swory – Biała Podlaska, 16 września br. Wojewoda Lubelski wydał decyzję ZRID, dzięki czemu można było przekazać wykonawcy plac budowy.

Autostradą A2 z Warszawy do węzła Biała Podlaska powinniśmy dojechać, przy sprawnym przebiegu prac budowlanych, pod koniec 2024 r. 

32 kilometry do granicy państwa w projektowaniu


We wrześniu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót w terenie dla przedłużenia A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią w Kukurykach. W styczniu br. do Wojewody Lubelskiego złożono wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA