Drogi Wiadomości

Wydano ZRID dla drogi S7 Lesznowola – Tarczyn Północ

Na początku października Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID dla budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec na odcinku B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem).

 
Mapka: GDDKiA O/Warszawa
Mapka: GDDKiA O/Warszawa
Zadanie B: Lesznowola – Tarczyn Północ

Zadanie B, stanowiące jeden z trzech odcinków S7 Warszawa – Grójec zostało podzielone na 2 części. Pierwsza to ok. 1,3 km od węzła Lesznowola w kierunku Grójca a druga to dalsze ok. 13,5 km kończące się na węźle Tarczyn Północ.

Realizacja części zadania B obejmowała będzie m.in. budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (z rezerwą na 3 pas) na długości ok. 1,3 km, systemu odwodnienia terenu oraz urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dla pozostałego 13,5 km odcinka tego zadania toczy się postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ZRID.

Wykupy gruntów


Wydanie decyzji ZRID dla tego odcinka oznacza także rozpoczęcie procedury nabywania nieruchomości od dotychczasowych właścicieli.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI