Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wydano ZRID dla II odcinka obwodnicy Kępna

W zeszłym tygodniu wojewoda wielkopolski wydał decyzję ZRID dla II odcinka obwodnicy Kępna. Decyzja umożliwia przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej wobec ich dotychczasowych właścicieli.

Grafika: GDDKiA O/Opole
Grafika: GDDKiA O/Opole
Dla wykonawcy zaś oznacza to możliwość rozpoczęcia prac w terenie.

I etap oddany przed terminem

Obwodnica Kępna, w ciągu nowego odcinka drogi ekspresowej S11, realizowana jest w dwóch etapach. W pierwszym, na który umowę podpisaliśmy w październiku 2015 r., powstał odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 3,6 km. Wykonawca, firma Budimex, zrealizowała go za kwotę 73 mln zł. Wybudowano trzy obiekty inżynierskie: przejście dla zwierząt średnich w ciągu drogi ekspresowej, wiadukt nad drogą ekspresową S11 w ciągu drogi powiatowej oraz wiadukt nad linią kolejową. Kierowcy wjechali na odcinek obwodnicy zrealizowany w I etapie w maju 2018 r., czyli dwa miesiące przed terminem.

II etap w fazie projektowania


Umowę na II etap obwodnicy, w trybie „projektuj i buduj”, podpisaliśmy z firmą INTERCOR w październiku 2017 r. Jej wartość to 122,6 mln zł, a w ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km. Obecnie trwa projektowanie. Planowany termin oddania do ruchu to pierwsza połowa 2021 r.

Przebieg i zakres prac


Od istniejącego węzła Kępno nowa trasa o nawierzchni bitumicznej pobiegnie na południe. Początkowo będzie to droga dwujezdniowa z dwoma przeciwległymi pasami ruchu (do węzła Kępno Wschód), a następnie droga jednojezdniowa (do węzła Baranów) o nośności 11,5 t/oś włączająca się do istniejącego przebiegu DK11.

W ramach inwestycji powstanie dziewięć obiektów mostowych oraz dwa węzły:
– Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482),
– Baranów (połączenie z DK11).

Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Tranzyt na obwodnicę


II etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ-południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Uprości też dojazd do Kępna od S8 i połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Opole

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI