REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wydano ZRID dla ostatniego odcinka drogi S6

Wojewoda Pomorski wydał decyzję ZRID dla drogi ekspresowej S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik. To ostatni odcinek S6 między Słupskiem a Bożepolem Wielkim z decyzją umożliwiającą wykonawcom prowadzenie prac budowlanych.

Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

Specyfika zadania

W ramach inwestycji wybudowany zostanie ponad 16-kilometrowy odcinek, na którym powstaną dwa węzły drogowe – Budy i Bobrowniki, Miejsce Obsługi Podróżnych w Paprzycach, Obwód Utrzymania Drogowego. Ponadto wykonawca wybuduje 24 obiekty inżynierskie, w tym jedną estakadę, 15 przejść dla zwierząt i 7 wiaduktów.

Zbudowana lub zmodernizowana zostanie również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, system odwodnienia terenu, w tym: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne. Powstaną elementy mające na celu ochronę środowiska, takie jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych czy zbiorniki retencyjne. Wykonana zostanie infrastruktura dla obiektów znajdujących się przy drodze ekspresowej, w tym sieci energetyczne, oświetleniowe, wodociągowe i urządzenia oczyszczające ścieki.

Nawierzchnia drogi klasy S będzie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t na oś. Odcinek S6 zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupskim, na terenie gmin Słupsk i Damnica. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi, wpłynie pozytywnie na rozwój regionu oraz ułatwi podróżowanie wzdłuż S6. Droga realizowana jest w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych przez NDI, NDI Sopot i Todini Central Asia. Wartość kontraktu to ok. 548 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA