REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wydatki na warszawski transport publiczny w 2019 r.

Transport publiczny jest jednym z priorytetów w budżecie Warszawy na 2019 r. Warszawscy radni oraz Regionalna Izba Obrachunkowa otrzymali projekty budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

– 2019 rok będzie kolejnym rokiem intensywnego rozwoju naszego miasta, które jest jednym z najszybciej rozwijających się i zmieniających się metropolii w Europie. Projekt przyszłorocznego budżetu kładzie silny nacisk na oświatę, transport publiczny oraz na inwestycje. Wprowadziliśmy rozwiązania, które czynią Warszawę miastem dobrym do życia, do założenia rodziny. Przykładem może być warszawski bon żłobkowy, bezpłatne przedszkola i komunikacja miejska dla uczniów – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Jednym z najważniejszych wydatków z budżetu miasta będzie zakup usług komunikacji miejskiej. Na kursowanie pojazdów wszystkich linii wydane zostanie 2 mld 722 mln zł. Łącznie wydatki bieżące na transport i komunikację planowane są na kwotę 3 mld 349 mln zł.

Wydatki majątkowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 2 mld 877 mln zł. Obejmują one finansowanie inwestycji o charakterze ogólnomiejskim – 1 mld 851 mln zł oraz dzielnicowym – 1 mld 15 mln zł. Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 mld 36 mln zł. Dofinansowanie unijne w 2019 r. wyniesie 582 mln zł.

Największym wydatkiem inwestycyjnym miasta w 2019 r. będzie projekt i budowa kolejnych odcinków II linii metra. Stolica wyda na to w przyszłym roku aż 873,1 mln zł.

A jak będzie w kolejnych latach? W Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmującej lata 2019-2045, na wydatki inwestycyjne przeznaczono 60,7 mld zł, z czego zadania inwestycyjne planowane i realizowane to 15,9 mld zł (w okresie 2019-2027). Kluczowe inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej to m.in. rozbudowa II linii metra, czy budowa linii tramwajowej na Tarchomin.

Projekt budżetu na 2019 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 są dostępne na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w zakładce „Finanse Warszawy” oraz na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”. Dokumenty będą teraz opiniowane przez komisje merytoryczne Rady m.st. Warszawy, w tym Komisję Budżetu i Finansów oraz organ nadzoru Regionalną Izbę Obrachunkową.

Autor: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA