REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Wykorzystanie jet grouting przez Keller Polska

W niektórych sektorach rynku budowlanego zapotrzebowanie na prace geotechniczne wiąże się z koniecznością zastosowania maszyn o niedużych gabarytach, za to o znacznie większej mobilności.

 
Zaplecze budowy na tle Młynu Maria, fot. Keller Polska
Zaplecze budowy na tle Młynu Maria, fot. Keller Polska
Chodzi np. o renowacje zabytkowych budynków lub modernizacje zakładów produkcyjnych, w których roboty wykonywane są w zamkniętych pomieszczeniach, w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów. Tam sprawdzi się iniekcja wysokociśnieniowa jet grouting, w grupie Keller zwana Soilcrete®.

W iniekcji jet grouting (Soilcrete®) wykorzystuje się wysokoenergetyczny strumień płynu do wytworzenia scementowanego gruntu w postaci kolumn i sektorów.

Zastosowania
– Rozwiązanie preferowane do kontroli wód gruntowych lub wykopów w niestabilnym podłożu
– Podchwycenia fundamentów
– Obudowy wykopów
– Uszczelnienie dna wykopów (przesłony poziome)

Proces
Iniekcja wysokociśnieniowa wytwarza bryły cementogruntu (Soilcrete®) za pomocą monitora zamontowanego na końcu żerdzi wiercących. Proces rozpoczyna się od wkręcenia monitora iniekcji wysokociśnieniowej na żądaną głębokość. Następnie przez dysze w monitorze zaczyna wydostawać się z dużą prędkością zaczyn cementowy (opcjonalnie z wodą i powietrzem). Zaczyn wycina i miesza grunt w trakcie wyciągania i obracania monitora.


W zależności od potrzeb oraz rodzajów gruntu, wykorzystuje się jedną z trzech metod: system pojedynczego medium (tylko zaczyn cementowy), system podwójnego medium (zaczyn cementowy otoczony powietrzem) lub system potrójnego medium (woda otoczona powietrzem oraz osobno podawany zaczyn cementowy). W procesie iniekcji wysokociśnieniowej buduje się pełne kolumny lub częściowe kolumny oraz panele cementogruntowe, które zaprojektowane są na określoną wytrzymałość i/lub przesiąkalność.


Geometria brył oraz własności fizyczne cementogruntu projektowane są w oparciu o badania podłoża. Ponieważ jest to system oparty o erozję, istotną rolę w przewidywaniu geometrii, jakości i produkcji odgrywa podatność gruntów na erozję. Zazwyczaj grunty niespoiste są bardziej podatne na erozję przy użyciu iniekcji wysokociśnieniowej niż grunty spoiste.

Zalety
– Skuteczność każdego systemu w szerokim spektrum gruntów, w tym pyłach oraz iłach,
– Zdolność wytworzenia cementogruntu w ograniczonych przestrzeniach i wokół, przypowierzchniowych przeszkód takich jak instalacje, zapewnia wyjątkową elastyczność projektowania,
– Sprzęt o niskiej wysokości prześwitu pozwala na budowę brył soilcretu w ograniczonych przestrzeniach takich jak piwnice,
– Elementy można wykonać w konkretnych warstwach gruntów na danej głębokości bez potrzeby obróbki gruntów leżących powyżej,
– Często pozwala oszczędzić czas w harmonogramie budowy,
– Technologię można zazwyczaj wykonać bez zakłócania normalnych prac obiektu,
– Konteneryzowany, wysoce mobilny sprzęt zmniejsza koszt oraz czas mobilizacji i demobilizacji.

Gwarancja jakości
Przez 40 lat doświadczeń firma Keller wykonała więcej projektów iniekcji wysokociśnieniowej niż jakikolwiek inny wykonawca na świecie. Ciągłe usprawnianie technologii gwarantuje spełnienie wymagań projektów. Jedną z nich jest autorska metoda określania średnicy kolumny: Akustyczny Inspektor Kolumn (ACI).

Źródło: Keller Polska Sp. z o.o.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA