REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wyniki ekspertyzy A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie

Zakończyła się aktywność chemiczna materiałów wykorzystanych do wykonania podbudowy autostrady A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie, która przyczyniła się do powstania nierówności nawierzchni trasy.

Autostrad A1, fot. GDDKiA O/Katowice
Autostrad A1, fot. GDDKiA O/Katowice
Przyczyną odkształceń była reakcja chemiczna użytych materiałów, które spełniały wymagania projektowe i kontraktowe, a po wbudowaniu w nawierzchnię zaczęły przejawiać cechy wysadzinowe.

Budowa tego odcinka autostrady A1 rozpoczęła się w 2009 roku, a kierowcy z nowej trasy skorzystali w czerwcu 2012 roku. Jeszcze w okresie gwarancyjnym na nawierzchni drogi pojawiły się nierówności, które na bieżąco zgłaszaliśmy do usunięcia wykonawcy. Pomimo podjętych działań powstawały kolejne nierówności. Zleciliśmy przeprowadzenie ekspertyzy w zakresie materiałów zastosowanych do podbudowy. Mając jej wyniki możemy przystąpić do dalszych działań.

 Diagnoza i działanie

Zastosowane w konstrukcji autostrady materiały spełniały wymagania projektowe i kontraktowe, na podstawie których budowano autostradę. Fakt ten potwierdzają dokumenty przedstawione przez wykonawcę. Po oddaniu do użytkowania tego odcinka, materiał zastosowany w podbudowie autostrady zaczął przejawiać cechy wysadzinowe, co jest przyczyną obecnego stanu nawierzchni jezdni. Żużle zastosowane w podbudowie w kontakcie z wilgocią zaczęły pęcznieć. Aktywność chemiczna dobiegła końca i nie obserwujemy już nowych nierówności na autostradzie. To umożliwia nam planowanie prac remontowych, które zapewnią długotrwały efekt.

Czy można było tego uniknąć?


Na etapie projektowania i budowy drogi nie można było przewidzieć wysadzinowego charakteru jednego z materiałów wbudowanych w podbudowę autostrady. Zastosowane materiały do budowy drogi, a także technologia wykonania robót, były zgodne z dokumentacja projektową.

Skutki deformacji dla kierowców


Poruszając się po nierównej nawierzchni autostrady należy liczyć się z obniżonym komfortem podróży. Dlatego należy zachować szczególną koncentrację oraz bezwzględnie dostosować prędkość do obowiązującego na autostradzie oznakowania.

Ten odcinek A1 przebiega przez teren Górnego Śląska, którego budowa geologiczna, cechująca się złożoną tektoniką oraz eksploatacją górniczą, dodatkowo przekłada się na stan dróg. Powierzchnia terenu nieustannie jest narażona na powstawanie nierówności i jest to charakterystyczne dla tego regionu, w odróżnieniu od pozostałej części kraju, gdzie tego typu zjawiska nie występują.

Długość odcinka: 16,07 km
27 września 2005 r. – decyzja lokalizacyjna.
12 lutego 2008 r. – decyzja środowiskowa dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie.
2 lutego 2009 r. – decyzja środowiskowa dla węzła Pyrzowice.
12 czerwca 2009 r. – pozwolenie na budowę dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie.
5 sierpnia 2009 r. – pozwolenie na budowę dla węzła Pyrzowice.
27 lipca 2009 r. – podpisanie umowy:
– Projektant: COMPLEX PROJEKT/TRANSPROJEKT KRAKÓW,
– Wykonawca: konsorcjum firm Budimex (lider) i Mostostal Warszawa (partner),
– Nadzór inwestorski: ARCADIS/MottMcDonald.
7 sierpnia 2009 r. – przekazanie placu budowy.
20 sierpnia 2009 r. – rozpoczęcie robót.
1 czerwca 2012 r. – oddanie do ruchu.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA