Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Wyniki Grupa Trakcja za I półrocze br.

W I półroczu 2019 r. przychody Grupy Trakcja wyniosły 655,4 mln zł i były o ponad 13% wyższe niż w tym samym okresie 2018 r. W ciągu tego okresu spółka odnotowała ujemną rentowność na poziomie ok. 5,4%.

Zdjęcie: Trakcja PRKiI
Zdjęcie: Trakcja PRKiI
W ostatnim okresie w strukturze sprzedaży rośnie udział nowych kontraktów.

– Konsekwentnie stabilizujemy naszą sytuację ekonomiczną –
mówi prezes Marcin Lewandowski. – Uzyskaliśmy finansowanie pomostowe i jesteśmy na ostatniej prostej do zapewnienia pełnego finansowania działalności. W tym roku podpisaliśmy już kontrakty o wartości prawie 470 mln zł ofertowane na znacznie lepszych warunkach, zaś jako lider kilku konsorcjów czekamy na zawarcie kolejnych umów wartych blisko 960 mln zł w postępowaniach, gdzie nasze oferty są na pierwszym miejscu. Porządkujemy także nasz obecny portfel kontraktów – zawarliśmy ugodę rozwiązującą jedną z umów drogowych oraz negocjujemy warunki dalszej współpracy na kolejnych zadaniach – dodaje.

Trakcja PRKiI uznaje także swoje prawo do roszczeń o łącznej wartości przekraczającej 320 mln zł, z których ponad 155 mln zamierza dochodzić na drodze sądowej, zaś ponad ok. 165 mln zł na drodze kontraktowej.

Przychody z działalności zagranicznej Grupy Trakcja w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wzrosły o blisko 40%, przy czym największą dynamikę wzrostów przychodów zanotowano na Ukrainie, Łotwie i w Szwecji.

Tekst i zdjęcie: Trakcja PRKiI S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI