REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości
4 Minuty czytania

Wyniki Grupy ERBUD za 2023 r.

Rok 2023 w Grupie ERBUD stał pod znakiem rosnących zysków z OZE i usług dla przemysłu. EBIT segmentu OZE wzrósł o 255% r/r, a usług dla przemysłu o +85% r/r.

Obraz autorstwa Freepik

Grupa ERBUD wypracowała w 2023 r. 3 234,4 mln zł sprzedaży, wobec 3 855,6 mln zł rok wcześniej (-16 proc. r/r). Jednocześnie spółka miała 209,1 mln marży brutto na sprzedaży, przy 222,1 mln w 2022 r. EBITDA Grupy sięgnęła 57 mln zł (+5,6 proc. r/r), wynik netto wyniósł zaś 23,3 mln zł (+212 proc. r/r). Na wyniki spółki w 2023 roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe: gotówkowo 82 mln zł odszkodowania za transakcje opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym oraz ugoda z Portem Lotniczym „Modlin”, która z kolei obciążyła w 2023 r. konto firmy kwotą 16,7 mln zł (po uwzględnieniu wypłaconego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej).

W ciągu całego roku Grupa skorzystała na dywersyfikacji biznesu. Największy pozytywny wpływ na jej wyniki miała działalność wyspecjalizowanej w budownictwie dla OZE Grupy ONDE, która wypracowała ok. 1,1 mld zł sprzedaży i 48 mln zł zysku operacyjnego.

Bardzo dobry rok ma za sobą również segment przemysłowy – zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wypracował on łącznie w 2023 r. 573 mln zł przychodów, czyli o ok. 5 proc. więcej niż w roku 2022. Zysk operacyjny tego segmentu ukształtował się na poziomie 31 mln zł i był prawie 2-krotnie wyższy niż w 2022 r.

– Wejście w obszar serwisowy, a następnie akwizycje kolejnych spółek, pozwoliły nam zbudować silną nogę biznesową w tym obszarze. Dynamiczny wzrost tego segmentu, szczególnie zagranicą, to dowód na to, że była to decyzja słuszna, a sam segment charakteryzuje się ogromnym potencjałem i ponadprzeciętną marżowością – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u.

Na początku 2024 roku ERBUD sfinalizował akwizycję spółki CKTiS z Płocka, poszerzając tym samym zespół pracujący w segmencie usług dla przemysłu oraz zakres kompetencji. CKTiS świadczy kompleksowe usługi dla przemysłu energetycznego, chemicznego, rafineryjnego i petrochemicznego. W strukturach CKTiS funkcjonuje również laboratorium wykonujące badania urządzeń technicznych, konstrukcji stalowych czy materiałów hutniczych. Spółka zatrudnia 130 osób.

2023 rok był z kolei trudny dla budownictwa kubaturowego, gdzie pierwsze półrocze roku przyniosło destabilizację cen i skok inflacji. W kraju i za granicą łącznie działalność ta zakończyła rok wynikiem -46,7 mln zł. Ujemna rentowność segmentu budownictwa kubaturowego spowodowana była rozliczaniem „przedinflacyjnych” kontraktów w Polsce (-24,9 mln zł) oraz wygaszaniem działalności zagranicą (-21,5 mln zł). W 2024 rok ERBUD wszedł prowadząc w Niemczech już tylko usługi dla przemysłu i budownictwo modułowe.

Na minusie operacyjnym (-35,5 mln zł) zakończył rok segment budownictwa modułowego z drewna, realizowany przez MOD21. Jak sygnalizował wcześniej Zarząd Grupy, osiągnięcie break even point tej nowej dla spółki działalności może zająć nawet kolejne dwa lata.

– Inwestujemy w tę działalność duże środki i ogrom pracy. Wypracowaliśmy w 2023 r. ponad 50 mln zł sprzedaży, w tym roku mamy już w portfelu 150 mln zł, a jest dopiero marzec. Zdajemy sobie sprawę, że MOD21 jest wciąż na etapie „docierania silnika”, ale rozpędzamy się, a obszar modułowy będzie jednym z filarów naszego biznesu, bo popyt zagranicą na moduły z drewna jest coraz większy. Szkoły, przedszkola czy domy opieki powstają tam z drewna – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u. Prezes liczy na popularyzację tej przyszłościowej technologii także w Polsce, szczególnie w czasach presji czasowej związanej z wydatkowaniem środków z KPO, realizacją celów środowiskowych w zakresie redukcji CO2 i w obliczu niedoboru pracowników.

– To, że odważne decyzje procentują, widać na przykładzie ONDE, które zaczynało budować instalacje OZE, kiedy wszyscy wychodzili z tego rynku. Obecnie to nasze najcenniejsze aktywo, które potrafiło generować solidne zyski nawet w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym i konsekwentnie buduje swoją pozycję w developmencie. Następne lata napawają więc optymizmem, co pokazuje już świetny pierwszy kwartał tego roku – podkreśla Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u.

Wykonawstwo OZE, w tym na własny rachunek, odpowiada też za ponad 43 proc. portfela zamówień Grupy, który łącznie wart był na koniec grudnia ok. 3,5 mld zł.

– W tym roku chcemy mocno postawić na development w OZE. ONDE wypracowało ponad 140 mln zł gotówki z działalności operacyjnej w 2023 r., co pozwoliło spółce na zejście praktycznie do zera z zadłużeniem i zostawić w kasie ok. 65 mln zł, które mogą zostać wykorzystane na zakup i development nowych projektów lub budowę farm na własny rachunek. Już w pierwszym kwartale tego roku ONDE sprzedało 4 projekty na różnym etapie budowy czy developmentu, za każdym razem zapewniając sobie kontrakt wykonawczy – mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD-u, którego cieszą zapowiadane na połowę roku zmiany legislacyjne w obszarze budowy farm wiatrowych oraz środki z programów unijnych. Ponad 22 mld zł ma być przeznaczone jeszcze w tym roku dla firm energetycznych na budowę projektów OZE i magazynów energii; a wartość uruchamianych programów obejmujących transformację energetyczną, w których ONDE będzie mogło uczestniczyć, wyniesie nawet ponad 50 mld zł do 2030 r.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku Grupa ERBUD podpisała już łącznie kontrakty na kwotę prawie miliarda złotych. Zarządy spółek ONDE i ERBUD rekomendują wypłatę dywidendy. ERBUD planuje przeznaczyć na to kwotę ok. 20 mln zł, natomiast ONDE 17 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA