REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Wyniki Grupy Trakcja po 3 kw. br.

W okresie 9 miesięcy 2018 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 1 097 mln zł i były większe o ponad 15,5% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37,8 mln zł i był niższy o blisko 26% w stosunku do tego samego okresu 2017 r.

Po dziewięciu miesiącach Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 13,5 mln zł. Trzeci kwartał przyniósł sprzedaż na poziomie 518,3 mln zł – o 25,8% większą niż w tym samym okresie 2017 r. Marża brutto pozostała na porównywalnym poziomie jak rok wcześniej i wyniosła 5,2%, natomiast wzrosła w stosunku do wyników półrocza 2018, gdy wyniosła 1,9%.

– Nasze wyniki odzwierciedlają sytuację w branży budowlanej –
mówi Marcin Lewandowski, prezes zarządu Trakcji PRKiI. – Głównym czynnikiem decydującym o ujemnym wyniku Grupy była sytuacja na Litwie, gdzie nadal oczekujemy rozstrzygnięcia nowych, dużych przetargów ogłoszonych po dłuższym przestoju. W Polsce znajdujemy się obecnie w fazie szczytowej realizacji kontraktów zawieranych podczas luki inwestycyjnej. W trzecim kwartale portfel zamówień Grupy zwiększył się o blisko 1 mld zł kontraktów wycenianych według obecnych realiów cenowych. Wartość portfela Grupy wynosząca na koniec września blisko 3 mld zł będzie systematycznie uzupełniana o kolejne kontrakty, przy czym zakładamy selektywne podejście do ogłaszanych postępowań – dodaje prezes.

W okresie trzeciego kwartału podpisano kilkanaście kontraktów w tym m.in. kolejowych: Poznań – Rokietnica za 292,2 mln zł, dwa kontrakty w ramach SKM Szczecin za łączną kwotę 481,2 mln zł, jak również drogowe, m.in. na budowę drogi ekspresowej S61 za 251 mln zł, czy też odcinka drogi wojewódzkiej 190 za 52 mln zł. W wynikach sprawozdania uwzględniono przychody w wysokości 26 mln zł wypracowane na Ukrainie.

Autor: Robert Kuczyński, Trakcja PRKiI S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA