REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Wyniki Grupy Trakcja za I kw. br.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na koniec marca 2019 r. wyniósł 2,7 mld zł (bez uwzględnienia konsorcjantów). W I kw. 2019 r. spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 250 mln zł (bez uwzględnienia konsorcjantów).

Ponadto łączna wartość przetargów, w których spółka złożyła najkorzystniejsze oferty wynosi ponad 1 mld zł. Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2019 r. zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym.

W okresie I kwartału 2019 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 228,5 mln zł, które zwiększyły się o 23,4 mln w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Wynik brutto ze sprzedaży zwiększył się o 5,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża wyniku brutto ze sprzedaży wyniosła -1,2% w I kwartale 2019 roku, natomiast w analogicznym okresie roku 2018 osiągnęła poziom -3,9%. Grupa Trakcja za okres od dnia 1 stycznia -31 marca 2019 roku odnotowała stratę brutto w kwocie 22,5 mln zł i była ona o 3,2 mln zł niższa w stosunku do wyniku brutto I kwartału 2018 roku. Wynik netto Grupy w pierwszym kwartale wyniósł -16,1 mln zł i był lepszy w porównaniu do straty netto za okres I kwartału 2018 roku o kwotę 6,4 mln zł.

W okresie I kwartału Trakcja PRKiI osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 186,5 mln zł, co stanowi 9,5% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 6,4 mln zł i był wyższy o 9,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost marży brutto ze sprzedaży nastąpił w rezultacie zmiany struktury portfela kontraktów Spółki, w którym nastąpił wzrost udziału wysokomarżowych kontraktów w I kwartale 2019 roku. Marża wyniku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2019 osiągnęła wartość 3,4% i wzrosła o 5,0 p.p. w porównaniu do marży w I kwartale 2018 roku. Strata netto Spółki za okres I kwartału 2019 r. wyniosła 3,3 mln zł i wynik ten był lepszy o 6,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2019 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w pierwszym kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku kalendarzowego.

Autor: Robert Kuczyński, Trakcja PRKiI S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA