Drogi Wiadomości

Wyremontowano kładkę w Siedlcach

Poznański Oddział GDDKiA poinformował, że zakończył się remont kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 92 w miejscowości Siedlec. Wykonawcą inwestycji była spółka KTM Infrastruktura.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/
Remont istniejącej kładki obejmował przede wszystkim naprawę i wymianę uszkodzonych elementów. Prace remontowe były prowadzone przy częściowym ograniczeniu ruchu pojazdów na drodze i zamknięciu ruchu pieszego na kładce.

Zakres prac obejmował:
– odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego kładki, pochylni i schodów.
– częściową rozbiórkę i odtworzenie podpór skrajnych wraz z wymianą łożysk,
– montaż nowych balustrad na kładce, schodach i pochylniach,
– wykonanie nowej nawierzchni na kładce, pochylniach i schodach,
– wykonania odwodnienia kładki wraz z budową zbiorników na wody opadowe,
– odtworzenie i uzupełnienie ścieżek i chodników prowadzących do kładki,
– wymiana latarni na kładce i dojściach, wraz z wymianą kabli zasilających.

Wykonawca: KTM Infrastruktura Sp. z o.o.

Wartość: 2 603 320,74 zł.

Data podpisania umowy: 15 grudnia 2021 r.

Źródło: tekst GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI