REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wyremontowano mosty w Głuchowie i Duńkowiczkach

Rzeszowski Oddział GDDKiA poinformował, że zakończyły się remonty dwóch mostów w ciągu drogi krajowej nr 94: przez potok Sawa w Głuchowie oraz przez rzekę Stara Wisznia w Duńkowiczkach.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Most w Głuchowie

Firma PIMIN SP. Z O.O. SP. K. za kwotę ponad 800 tys. zł zakończyła remont mostu w Głuchowie. Zakres inwestycji obejmował:
– naprawę i zabezpieczenie dźwigarów oraz przyczółków,
– naprawę dojść do obiektu wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem skorodowanych balustrad,
– naprawę uszkodzonych kap chodnikowych, odtworzenie nawierzchni żywicznych na obiekcie,
– wymianę nawierzchni na obiekcie i dojazdach.

Most w Duńkowiczkach

Firma Wolmost zakończyła przebudowę mostu w Duńkowiczkach. Koszt przebudowy to prawie 4 mln zł. Zakres obejmował:
– budowę kanału technologicznego,
– rozbiórkę elementów istniejącego mostu – wyposażenie, częściowo ustrój nośny i podpory,
– dobudowę do istniejących fundamentów, fundamenty pod konstrukcję stalową,
– montaż konstrukcji stalowej podatnej wraz z zasypkami inżynierskimi,
– montaż całego wyposażenia części przejazdowej obiektu,
– wykonanie robót wykończeniowych, w tym zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych, obrukowanie stożków nasypu itp.
– przebudowę dojazdów do mostu z obu stron wraz z systemem odwodnienia,
– remont ścianek czołowych istniejącego przepustu drogowego,
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz elementów ulicznych (chodniki, obrzeża),
– odtworzenie umocnienie koryta pod mostem.

Źródło: tekst GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA