REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wyremontowano ulice Krakowską i Rymanowską w Sanoku

Zakończył się remont 2 ulic w Sanoku. Na ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej jest już nowa nawierzchnia, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz odnowione oznakowanie pionowe i poziome.

Wyremontowana ulica w Sanoku, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Wyremontowana ulica w Sanoku, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Zakończył się remont ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej w Sanoku w ciągu drogi krajowej nr 28 (długość 2,83 km). Wartość robót to ponad 17 mln zł. Wykonawcą prac był STRABAG Sp. z o.o.

Zgodnie z umową zakres robót obejmował m.in.:
– odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
– roboty rozbiórkowe,
– roboty ziemne (wykopy, nasypy),
– remont kanalizacji drogowej,
– odwodnienie korpusu drogowego,
– wykonanie frezowania nawierzchni,
– wykonanie podbudów,
– wykonanie nawierzchni,
– prace wykończeniowe,
– wykonanie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– wykonanie elementów ulic.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA