REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wyremontowano ulice Lipińskiego i Dworcową w Sanoku

Wykonawca obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 zakończył remonty ulic Dworcowej i Lipińskiego oraz kontynuuje prace na obwodnicy. Podbudowa wykonana jest już na ponad połowie długości obwodnicy (52%), natomiast warstwa wiążąca na 31%.

Prace na obwodnicy Sanoka, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Prace na obwodnicy Sanoka, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Wykonawca kontynuuje roboty drogowe jak wykonywanie wykopów i nasypów, podbudowy zasadniczej, pomocniczej i z betonu asfaltowego, umacnianie rowów i skarp oraz roboty brukarskie.

Roboty mostowe:
– WD-1: Wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie podłoża pod płytę przejściową wraz z betonem podkładowym, wykonanie stożków, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych;
– MD-2 wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych;
– WD-3: Montaż korytek ściekowych;
– WD-4: wykonanie zasypki konstrukcyjnej,
– MD-5: montaż desek gzymsowych, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,
– MD-5A: wykonanie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych;
– MD-5B: wykonanie zasypki, montaż desek gzymsowych, wykonanie stożków, wykonanie kap chodnikowych na obiekcie (zbrojenie i betonowanie), wykonanie kap chodnikowych na dojazdach;
– MD-6: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, montaż desek gzymsowych, wykonanie stożków, wykonanie podłoża pod płytę przejściową wraz z betonem podkładowym, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych z betonem podkładowym;
– MD-7: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż desek gzymsowych;
– WD-8: wykonanie podłoża pod płytę przejściową wraz z betonem podkładowym,
– MD-9: wykonanie zasypki konstrukcyjnej;
– MD-10: wykonanie zasypki, wykonanie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych z betonem podkładowym;
– P-6E, P-7E, P-8E – montaż korytek ściekowych, montaż schodków skarpowych;
– PM-2, P3E, P-4E: montaż schodków skarpowych;
– PD-7.1, PD-8.2E: wykonanie wykopu pod przepust.

Kalendarium:

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28
1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – 30 sierpnia 2013 r.
2. Uzyskanie decyzji środowiskowej – 10 lipca 2014 r.
3. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka – 30 września 2014 r.
4. Podpisanie umowy z Wykonawcą – 9 lutego 2016 r. (Wykonawca: firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., wartość umowy: 139 909 727,58 PLN) .
5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 21 lipca 2017 r.
6. Rozpoczęcie prac budowlanych – sierpień 2017 r.
7. Podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – 1 października 2018 r. (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 169 020 041,67 PLN).

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA