Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza

14 stycznia br. zostały oddane do użytku 4 przepompownie wody powstałe w ramach projektu „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” w miejscowościach Szewce i Zajeziorze oraz przepompownie Koćmierzów i Nadbrzezie.

 
Wartość tej części inwestycji to 30 mln zł. Całkowita wartość projektu, który ma się zakończyć do końca bieżącego roku, wynosi 200 mln zł.

– Oddajemy do użytku inwestycję niezwykle istotną   dla Sandomierza i okolic. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom regionu, a nowoczesne przepompownie pomogą zabezpieczyć przed zalaniem ponad 11 tys. hektarów okolicznych terenów. Liczymy, że realnie przyczyni się to do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Sandomierszczyzny –
powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Zadania przewidziane dla nowo otwartych pompowni to:
– Pompownia Szewce – przepompowywanie wód opadowych z terenów zmeliorowanych do rzeki Koprzywianki;
– Pompownia Zajeziorze – przepompowywanie wody z cieku płynącego od Zajeziorza do rzeki Koprzywianki;
– Pompownia Koćmierzów – przepompowywanie wody z cieku Atramentówka do Wisły;
– Pompownia Nadbrzezie – przepompowywanie wody z cieku Struga A do rzeki Trześniówki.

W ramach inwestycji, polegającej na ochronie przeciwpowodziowej Sandomierza, wykonane zostaną także rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w Sandomierzu wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów. Powstanie również brama wodna, która będzie chronić port rzeczny przed wodami wezbraniowymi Wisły.

Zabezpieczone zostaną wały Koprzywianki oraz dolina tej rzeki przed powodzią, poprawiona zostanie ochrona przed podtopieniami oraz zmniejszone ryzyko występowania powodzi w miejscowościach Zajeziorze, Szewce i Sośniczany. Zakończenie całości projektu, które nastąpi w tym roku, w sposób kompleksowy zwiększy bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców Sandomierza i okolicznych gmin.

Projekt jest współfinansowany środków UE w ramach Funduszu Spójności, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Budżetu Państwa. Wykonawcą robót jest Melbud SA.

Tekst i grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI