REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wznowienie inwestycji drogowych w woj. podlaskim

Zakończyła się przerwa zimowa na inwestycjach drogowych zarządzanych przez białostocki Oddział GDDKiA. Wraz zakończeniem przerwy zimowej wzrosło zaangażowanie na prowadzonych inwestycjach.

Montaż oznakowania na obwodnicy Suwałk, fot. GDDKiA O/Białystok
Montaż oznakowania na obwodnicy Suwałk, fot. GDDKiA O/Białystok
Roboty prowadzone są na ponad 17 kilometrach dróg ekspresowych (obwodnica Suwałk i II jezdnia Szczuczyna), na 7 kilometrach dróg krajowych będących przejściami przez miasta – Kolno (DK63), Mońki (DK65) i Rydzewo (DK61) oraz na 35 kilometrach rozbudowywanej DK66 na odcinkach Patoki – Brańsk i Bielsk Podlaski – Połowce (granica z Białorusią).

Polski biegun zimna


Obwodnica Suwałk jest niemal gotowa – wykonawcy pozostały do wykonania elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, np.: oznakowanie poziome, pionowe, bariery ochronne, itp. Dotychczas warunki atmosferyczne uniemożliwiały wykonanie tych prac, bo np. wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wymaga 10 dni z temp. powyżej +5 stopni i bez przymrozków w nocy i bez opadów atmosferycznych. Obecnie pogoda się poprawiła, choć jest bardzo zmienna. Wykonawca już układa ostatnią warstwę bitumiczną, tzw. ścieralną na drogach dojazdowych, montuje oznakowanie pionowe, prowadzi wszelkie prace porządkowe i lada dzień ruszy z wykonaniem oznakowania poziomego. Jeśli pogoda pozwoli, obwodnica zostanie oddana do ruchu przed Wielkanocą.

Tymczasem 90 km na południowy – zachód…


Trwają prace przy budowie II jezdni obwodnicy Szczuczyna (o długości 6,58 km) w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61. Roboty prowadzone są głownie przy obiektach inżynierskich – montaż zbrojenia przy fundamentach i podporach, betonowanie, a w części drogowej – także roboty ziemne w zależności od miejsca – zdejmowanie humusu, wymiana gruntów, dogęszczanie warstw nasypów wykonanych przed zimą, itp. Zadnie ma być zakończone wiosną 2020 roku i wówczas dwujezdniowa obwodnica Szczuczyna będzie częścią drogi ekspresowej S61.

Na „miejskich krajówkach” praca wre


W Kolnie, kontynuowane są roboty przy rozbudowie DK63. Trwają prace ziemne i te związane z wykonaniem ciągów pieszych i rowerowych oraz infrastrukturą podziemną, jak np. układanie kabli energetycznych. Jesienią, główna ulica Kolna będzie wyglądać jak nowa – równa nawierzchnia wzmocniona do nośności 11,5 t/oś, przebudowane skrzyżowania, nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Takiego samego standardu doczekają się pod koniec roku Mońki, gdzie właśnie zakończyła się wycinka drzew przy 3-kilometrowym odcinku DK65 i lada dzień zaczną się prace ziemne, a także Rydzewo przy DK61, gdzie wycinka się właśnie się zaczyna. W sumie wartość kontraktów budowlanych na tych 3 miejskich odcinkach dróg krajowych to blisko 80 mln. zł.

Nowy standard DK66


Od budowy kanałów deszczowych rozpoczęły się wiosenne roboty przy poszczególnych odcinkach DK66 pomiędzy Bielskiem Podlaskim i Połowcami. To w sumie ponad 33 kilometry drogi, która zostanie przebudowana w szerokim zakresie – ze wzmocnieniem bądź budową nowej konstrukcji jezdni i przystosowaniem jej do nośności 11,5 tony na oś, z lewoskrętami na skrzyżowaniach, z jezdniami dodatkowymi (drogi serwisowe) wreszcie ze ścieżkami rowerowymi lub ciągami pieszo-rowerowymi. Do tego oczywiście podziemna infrastruktura – budowa odwodnienia drogi, budowa kanałów technologicznych itp. Taki sam standard zyska przebudowywany 1,5-kilometrowy odcinek DK66 Patoki – Brańsk, po zachodniej stronie Bielska Podlaskiego.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA