REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wznowiono prace na DK61 w Legionowie

W środę, 4 września 2019 r. wykonawca wznowił prace związane z przebudową drogi krajowej nr 61 w Legionowie. Zgodnie z zawartą umową zakończenie wszystkich prac przewidziane zostało w sierpniu 2020 r.

Prace na DK61 w Legionowie, fot. GDDKiA O/Warszawa
Prace na DK61 w Legionowie, fot. GDDKiA O/Warszawa
Wznowienie prac

5 lipca 2019 r. otrzymaliśmy decyzję ZRID na realizację 160 m. Odcinek ten jest przedłużeniem od granicy robót określonej w podstawowej decyzji ZRID dla 1,6 km drogi. Po przekazaniu placu budowy, 7 sierpnia br. wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu i rozpoczął prace związane z wycinką, przebudową sieci.

Zgodnie z zapowiedzią, w ramach pozyskanej (21.08.2019 r.) zamiennej decyzji ZRID (ok. 1,6 km), 4 września br. wykonawca wznowił prace na przebudowywanym odcinku DK61 w Legionowie. W pierwszej kolejności kontynuowane są roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, elektryki i zabezpieczenia Wodociągu Północnego. Ponadto wykonawca kosi teren i prowadzi prace porządkowe.

Po podpisaniu umowy


Po przekazaniu placu budowy wykonawca, w ramach otrzymanej decyzji ZRID, w grudniu 2017 r. rozpoczął prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów. W dalszej kolejności zrealizowane zostały roboty takie jak rozbiórki, odhumusowanie oraz prace branżowe.

Do czasu uzyskania zamiennej i nowej decyzji ZRID prowadzone były prace porządkowe i utrzymaniowe.

„Projektuj i buduj”


Przypomnijmy, że umowa zawarta z firmą Skanska 25 lipca 2017 r., polegająca na rozbudowie DK61 przejście przez Legionowo odc. III o długości 1,8 km, jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj”. To oznacza, że wykonawca miał możliwość zoptymalizowania rozwiązań technicznych w otrzymanej od GDDKiA decyzji ZRID i z tego skorzystał. W ramach kontraktu wykonawca zaprojektował i uzyskał nową decyzję ZRID (5 lipca 2019 r.) na odcinek 160 metrów, a także na pozostały zakres zadania zamienną decyzję ZRID (21 sierpnia 2019 r.). Zgodnie z zawartą umową zakończenie wszystkich prac przewidziane zostało w sierpniu 2020 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA