REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wzorce i standardy w drogownictwie będą aktualizowane

14 maja wiceminister infrastruktury Rafał Weber i Prezes PKD Zbigniew Kotlarek podpisali list intencyjny, który ma na celu ustanowienie PKD ciałem doradczym Ministra, a w konsekwencji ustalenie zasad współpracy w zakresie tworzenia i zapewnienia aktualności wzorców oraz standardów w drogownictwie.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura
22 września 2022 r. stracą moc obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w obszarze dróg publicznych. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury z wyprzedzeniem podjęło działania mające na celu stopniową zmianę obowiązujących regulacji prawnych, a w konsekwencji opracowanie nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Realizowane od kilku lat prace powoli zbliżają się do końca.

Docelowo przepisy techniczno-budowlane uregulowane będą w jednym rozporządzeniu, a nie jak dotychczas w trzech. Prace nad projektem rozporządzenia są w fazie końcowej. Wkrótce zostanie on skierowany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, a następnie do konsultacji publicznych.

Uszczegółowieniem przepisów techniczno-budowlanych będą wzorce i standardy, które na podstawie ustawy o drogach publicznych rekomenduje minister właściwy do spraw transportu. Obecnie, w części dotyczącej projektowania drogowych obiektów inżynierskich, Minister Infrastruktury rekomendował wszystkie 15 opracowań. Natomiast w części drogowej – 3 z 26 opracowań. Prace nad pozostałymi są kontynuowane, w związku z koniecznością zachowania spójności z projektem rozporządzenia.

 Opracowanie wytycznych jest dopiero początkiem prac. Istotne jest ciągłe monitorowanie ich aktualności i rozpoznawanie obszarów, które powinny być objęte tego rodzaju opracowaniami.

– Długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób zrealizować te cele. Po wielu konsultacjach doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaangażowanie środowiska drogowego do bezpośredniego udziału w pracach nad utrzymaniem aktualności już opracowanych wytycznych, jak i nad opracowaniem nowych regulacji –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Mając na uwadze dotychczasową, bardzo dobrą współpracą z Polskim Kongresem Drogowym, m.in. przy konsultowaniu wzorców i standardów, oraz fakt, że PKD pełni rolę Komitetu Narodowego w Światowym Stowarzyszeniu Drogowym PIARC (Permanent International Association of Road Congresses), Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się podjąć współpracę na najbliższe trzy lata z Polskim Kongresem Drogowym.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA