REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

XII Kongres Kolejowy w Warszawie

17 listopada 2022 roku w Warszawie odbyła się kolejna edycja Kongresu Kolejowego, organizowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Rynek Kolejowy i Railway Business Forum.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
W Kongresie wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister Andrzej Bittel.

W przemówieniu otwierającym minister Adamczyk podziękował przedstawicielom branży kolejowej za dialog i podsumował dotychczasowe zmiany na polskiej kolei.

– W ciągu ostatnich 7 lat zmodernizowanych zostało 288 stacji i 427 przystanków kolejowych. Powstało też 71 zupełnie nowych przystanków. Zmodernizowaliśmy i wybudowaliśmy niemal 80 dworców kolejowych. To oznacza, że w ponad 850 miejscach infrastruktura pasażerska albo znacząco się poprawiła, albo została wzniesiona od podstaw. Zmodernizowanych i wybudowanych zostało już prawie 7000 km torów kolejowych w całej Polsce –
wyliczał A. Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury podkreślał, że to wspólne dzieło wszystkich, którzy dobrze życzą polskiej kolei.

A. Adamczyk odniósł się także do sprawy etosu pracy kolejarzy.

– Deklarowaliśmy, że odbudujemy dumę z przynależności do braci kolejarskiej. Jestem pewien, że tego słowa dotrzymaliśmy –
powiedział.

Wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel wziął udział w debacie strategicznej pt. „Konkurencyjność przewozów kolejowych – niezbędne działania”.

A. Bittel powiedział, że powinna zostać dokonana koncentracja w obszarach rynku kolejowego – tych, które zostały w przeszłości zdekoncentrowane. Doprecyzował, że podmioty sprywatyzowane w ubiegłych latach powinny wrócić do modelu zarządzania przez Państwo Polskie.

– Naszym celem i strategią rządu polskiego jest osiągniecie poziomu podroży na mieszkańca podobnego lub większego niż ten, jaki występuje w Czechach –
dodał wiceminister Bittel.

Wskazał on również na problem zbyt wąskiego myślenia o transporcie kolejowym przez jego organizatorów na poziomie regionalnym.

– Potrzebna jest współpraca, która pozwala sieciować usługi. Nie może być tak, że każdy marszałek województwa patrzy tylko na swój region, przez co nie są realizowane połączenia stykowe. Taka współpraca przełoży się z pewnością na zwiększenie wagi transportu kolejowego i pozwoli na wprowadzenie jeszcze bardziej atrakcyjnej oferty dla pasażerów –
powiedział A. Bittel 

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA