REKLAMA
Motoryzacja Wiadomości
3 Minuty czytania

Yanosik steruje światłami w miastach?

Polski Yanosik oraz belgijska firma Be-Mobile połączyły swoje siły. Celem tej strategicznej współpracy jest udostępnienie zarządcom dróg nowoczesnych rozwiązań umożliwiających monitorowanie przepływu pojazdów na polskich drogach.

   
Yanosik traffic, bo tak nazywa się nowa funkcja, ma pomóc w zarządzaniu przepustowością dróg.

W ciągu ostatnich 20 lat Polska odnotowała 4% wzrost gospodarczy i 6% wzrost siły nabywczej, co czyni ją jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE. W efekcie ruch na drogach w Polsce staje się coraz intensywniejszy, zwłaszcza na obszarach miejskich. System Yanosik stanowi źródło informacji o utrudnieniach na drogach, które odzwierciedlają sytuację drogową w czasie rzeczywistym, co stwarza idealne warunki do monitorowania i zarządzania ruchem.
   

Rozwiązania informatyczne dla zarządców dróg nie są dla Yanosika niczym nowym. Od ponad 4 lat właściciel systemu współpracuje z koncesjonariuszami polskich autostrad, a także miastem Łódź, w którym dane z Yanosika stanowią jeden z elementów sterowania ruchem pojazdów w mieście.

– To dzięki tak licznej społeczności oraz zaawansowanym systemom analizy danych Big Data możemy badać wiele czynników, które zahaczają o bezpieczeństwo czy płynność ruchu w miastach i na drogach pozamiejskich. Chętnie angażujemy się we współpracę z zarządcami dróg czy też samorządami miast, by systematycznie poprawiać sytuację kierowców i usprawniać zarządzanie ruchem –
wyjaśnia Jakub Wesołowski, Yanosik.

Pod koniec 2019 roku twórcy systemu Yanosik nawiązali współpracę strategiczną z belgijską firmą Be-Mobile, która specjalizuje się w dostarczaniu technologii i danych związanych z ruchem drogowym.

– Poprzez wspólne działania oraz implementację nowych rozwiązań do przetwarzania informacji oferowanych przez Be-Mobile możemy jeszcze dokładniej i sprawniej analizować sytuację na polskich drogach. To z kolei może przełożyć się na kreowanie lepszej rzeczywistości w miastach, które z czasem mogą być faktycznie smart –
dodaje Jakub Wesołowski, Yanosik.

Rozwiązania, których autorem są Belgowie z Be-Mobile z powodzeniem funkcjonują już w takich krajach jak Belgia, Holandia, Francja, Słowenia, Turcja czy kraje Skandynawii.

– Partnerstwo Yanosik i Be-Mobile daje nam możliwość stworzenia szeroko rozumianego „Ekosystemu Mobilności”, bardzo unikalnej i innowacyjnej platformy oferującej wiele rozwiązań dla urzędów miejskich i operatorów dróg: zarządzanie ruchem, analizy historyczne i w czasie rzeczywistym, C- ITS (komunikacja pojazd – infrastruktura drogowa), intermodalne planery podróży, informacje o ruchu drogowym w nawigacjach i wiele innych. Są to produkty bardzo nowe i wyjątkowe na polskim rynku, jednak z powodzeniem wdrożone przez nas w ponad 80 miastach w Europie i na świecie –
tłumaczy Jacek Saczuk, Be-mobile.

Wspólne działania marki Yanosik i Be-Mobile pomogą zarządcom dróg w odpowiednim reagowaniu na rosnący ruch na polskich drogach m.in. dzięki monitorowaniu korków czy analizie danych historycznych. Warto wspomnieć, że jednym z elementów „Ekosystemu mobilności”, który chcą stworzyć Yanosik i Be-mobile jest technologia C-ITS (Kooperatywne Inteligentne Systemy Transportowe) wprowadzona przez Unię Europejską. Jest to system pozwalający ostrzegać kierowców przed wszystkimi zdarzeniami na drogach np. na temat natężenia ruchu na danej drodze, czy chociażby czasu, przez jaki świecą się na skrzyżowaniu przed nim czerwone światła. 
Drodzy kierowcy, wygląda na to, że będzie nam się jeździło dużo lepiej i płynniej. Tego sobie wszyscy życzymy.

Źródło i zdjęcia: Yanosik
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA