REKLAMA
Geoinżynieria Wiadomości
2 Minuty czytania

Zabezpieczono osuwisko w Sułoszowej

Zakończyły się prace stabilizacyjne dla osuwiska w Sułoszowej (gmina Sułoszowa, powiat krakowski), które miały na celu zabezpieczenia kościoła parafialnego oraz drogi wojewódzkiej nr 773.

 
Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki, www.malopolska.uw.gov.pl
Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki, www.malopolska.uw.gov.pl

Prace stabilizacyjne polegały na wykonaniu gwoździ gruntowych oraz siatki wraz z budową odwodnienia. Przeprowadzono także rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości około 200 m oraz chodnika.

Na potrzeby inwestycji, w roku 2017, została opracowana przez pracowników Centrum Geozagrożeń karta rejestracyjna osuwiska, która stanowiła podstawę do uruchomienia środków finansowych MSWiA. Na każdym etapie prowadzonej inwestycji – od projektu robót geologicznych, dokumentację geologiczno-inżynierską, po projekt budowlany wykonywane były przez pracowników Centrum Geozagrożeń opinie, które oceniały opracowane dokumenty. Efektem prowadzonych prac badawczych na osuwisku w Sułoszowej, po pozytywnej akceptacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie było wykonanie trwałych zabezpieczeń.

Na zakończenie prac i oddanie inwestycji w dniu 10.01.2022 r. przybyli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, zastępca szefa kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, a także przedstawiciele władz gminy Sułoszów i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Centrum Geozagrożeń reprezentował prof. Antoni Wójcik oraz dr inż. Jarosław Kos.

Podczas wystąpień zaproszonych gości reprezentujących władze państwowe i samorządowe zwracano także szczególną uwagę na rolę powołanego przez Wojewodę Małopolskiego Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków. Zespoły takie powoływane są przez Wojewodów i rekomendują finansowanie przez MSWiA ważnych w skali kraju inwestycji związanych ze stabilizacją osuwisk. Pracownicy Centrum Geozagrożeń służą tu swoim doświadczeniem jako eksperci w poszczególnych zespołach, gdzie niezbędna jest wiedza geologiczna o osuwiskach oraz ich potencjalnego rozwoju w przyszłości i ich wpływu na infrastrukturę. Czynny udział w działaniach Małopolskiego zespołu biorą prof. Antoni Wójcik oraz dr Tomasz Wojciechowski.

Przedstawiciele urzędu wojewódzkiego jak również Pan Piotr Ćwik wskazywali na szczególną rolę Profesora Antoniego Wójcika i jego zaangażowanie w proces trwałego zabezpieczenia osuwiska w Sułoszowej.

– Powołany przez Wojewodę Małopolskiego Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, którego przewodniczącym jest I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, zarekomendował to zadanie już w 2019 roku do uzyskania środków z budżetu państwa. (…) Dziękuję Panu Profesorowi Antoniemu Wójcikowi z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, który jest szczególnym opiekunem tego projektu i miał wiodącą rolę w przygotowaniu karty osuwiskowej – podkreślił dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Jacek Gołda.

Całkowite koszty inwestycji przekroczyły 3,3 mln zł.

Źródło: tekst JK (współpraca MK) Państwowy Instytut Geologiczny  – Państwowy Instytut  Badawczy, www.pgi.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA